Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc xây dựng và củng cố mạng lưới y tế cơ sở
Những cán bộ y tế được đào tạo gấp rút để đưa về các trạm xá của các địa phương. Tính đến nǎm 1962 - 1963, hầu hết ở các xã ở miền Bắc đều có trạm xá. Những cán bộ y tế phục vụ trong các trạm xá đều là những cán bộ gương mẫu yêu nghề, tận tuỵ với việc chǎm lo sức khoẻ nhân dân theo tinh thần mà Bác đã dạy "lương y phải như từ mẫu". Trong điều kiện đất nước còn hết sức khó khǎn, nhưng chúng ta đã xây dựng được một mạng lưới y tế xuống tận các xã và thực hiện tốt việc chǎm sóc sức khoẻ ban đầu của nhân dân. Các bệnh xá ở các địa phương vừa thực hiện chức nǎng khám và chữa những bệnh thông thường cho nhân dân, vừa thực hiện việc vận động nhân dân xây dựng nếp sống vǎn hoá mới. Đặc biệt là mấy nǎm gần đây với chủ trương tǎng cường mạng lưới y tế cơ sở của Đảng và Nhà nước, nhân dân mọi miền đất nước đã được hưởng những thành tựu to lớn của nền y học thế giới và y học nước nhà. Nhiều huyện đã hình thành các trung tâm y tế như trung tâm y tế dân tộc, trạm cấp cứu, trạm hộ sinh và các phòng khám và điều trị. Hầu hết trẻ em ở mọi miền đất nước đã được uống thuốc phòng các bệnh hiểm nghèo như uốn ván, bại liệt, bạch hầu, lao... ở các tỉnh vùng cao, các cơ sở y tế đã đưa muối iốt lên phục vụ nhân dân chống bệnh bướu cổ. Các tỉnh đều có trường trung học hoặc cao đẳng y tế đào tạo cán bộ y tế, y sĩ, phục vụ cho các cơ sở y tế ở địa phương. Gần đây Bộ Y tế đã có chủ trương đưa các bác sĩ về các trạm y tế xã, đảm bảo phấn đấu trong vài nǎm tới mỗi trạm xá xã có một bác sĩ trực tiếp khám và chữa bệnh cho nhân dân. Đây là một chủ trương rất đúng đắn phù hợp với tinh thần tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với những người mắc các bệnh xã hội như ma tuý, mại dâm, hoặc các bệnh khác đều được đưa vào các trạm cai nghiện hoặc phục hồi nhân phẩm. Gần đây mô hình tổ chức cai nghiện ma tuý tại cộng đồng đang được tổng kết và mở rộng trong phạm vi cả nước. 

Việc chǎm lo sức khoẻ cho nhân dân đã được quan tâm toàn diện từ phòng bệnh đến chữa bệnh ở khắp các địa phương cả nước. Do có sự cố gắng vượt bậc như vậy, nên mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khǎn, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tǎng nhanh so với thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám. Gần đây, Nhà nước còn chủ trương cho phép việc mở rộng các phòng khám tư nhân trong các địa phương. Đó là giải pháp nhằm tạo thêm những điều kiện thuận lợi để nhân dân được chǎm lo về sức khoẻ. Tuy vậy, trong điều kiện hiện nay, với việc chuyển sang nền kinh tế thị trường và những khó khǎn về tài chính, hệ thống mạng lưới y tế cơ sở của ta còn có những mặt hạn chế. Trước hết, về cơ sở vật chất kỹ thuật ở các trạm xá địa phương còn quá nghèo nàn và lạc hậu, không đủ các điều kiện cần thiết để chǎm lo sức khoẻ ban đầu của nhân dân. Hai là, đội ngũ cán bộ y tế ở các địa phương nhất là ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa còn nhiều mặt bất cập về trình độ, về chuyên môn. Chế độ ưu đãi cán bộ y tế cơ sở rất thấp nên không khuyến khích những cán bộ có nǎng lực về công tác ở các địa phương. Ba là, ngân sách chi cho các hoạt động y tế cơ sở rất hạn chế cho nên nhiều nhu cầu khám, chữa bệnh của dân còn chưa đáp ứng kịp. Bốn là, công tác tuyên truyền phòng bệnh và rèn luyện sức khoẻ làm chưa tốt, chưa đều đặn, chủ yếu chạy theo thời vụ và theo phong trào.... 

Để khắc phục tình trạng trên cần giải quyết tốt một số vấn đề có tính cấp bách hiện nay. Một là , cần có những chủ trương mới củng cố lại mạng lưới y tế cơ sở. Nhà nước nên có chính sách đầu tư nhiều hơn nữa cả về tài chính và cán bộ cho mạng lưới y tế này. Hai là, cần khuyến khích những bác sĩ, y sĩ, y tá có chuyên môn cao về làm việc tại các cơ sở trên tinh thần đảm bảo những lợi ích tối thiểu cho họ, đặc biệt là điều kiện làm việc và phát huy tài nǎng. Ba là, nên chǎng cần phải thực hiện củng cố mạng lưới y tế cơ sở trên nguyên tắc Nhà nước và nhân dân cùng làm; kêu gọi các thành phần kinh tế cùng đầu tư xây dựng mạng lưới y tế cơ sở. Bốn la , ngân sách đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở phải được bổ sung. Nǎm là , những người phục vụ lâu nǎm trong các trạm xá, trung tâm y tế ở các xã phải được hưởng chế độ ưu đãi. Nhà nước cần dành một khoản ngân sách ưu đãi cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa cho các đối tượng chính sách, người nghèo. Sáu là, bên cạnh việc đầu tư của ngân sách cần phải xây dựng cơ chế mới để có thể mở các bệnh viện tư, bệnh viện liên doanh và các trung tâm y tế do các tổ chức nước ngoài tài trợ. Để thực hiện tốt điều này cần phải có một chính sách rõ ràng cụ thể đối với người có khả nǎng mở các phòng khám và các bệnh viện tư nhân trong đó quy định rõ phạm vi hoạt động và trách nhiệm đối với bệnh nhân. Đẩy mạnh quá trình xã hội hoạt động y tế vừa đảm bảo được việc nâng cao các chỉ số cơ bản về sức khoẻ của nhân dân, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường là một phương hướng mới cần phải được đặc biệt quan tâm. Bảy là, trong công tác tuyên truyền giáo dục ngoài việc đề cao hoạt động phòng bệnh trong nhân dân cần phải giáo dục truyền thống y đức của dân tộc "lương y phải như từ mẫu" để mọi cán bộ làm việc trong lĩnh vực y tế thấy rõ được nghĩa vụ trách nhiệm và vai trò xã hội to lớn của họ, qua đó khơi dậy lương tâm và trách nhiệm đối với người bệnh. Hoạt động y tế phải vừa mang tính chất kinh tế, vừa mang tính nhân đạo, trong đó trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp phải được đặt lên hàng đầu. Tám là, cùng với quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, ngành y tế phải được coi là một khâu quan trọng trong chính sách xã hội của đất nước. Hiện đại hoá nền y học trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm y học dân tộc cổ truyền với những thành tựu y học hiện đại là một yêu cầu cấp bách. Điều này cũng phải được bắt đầu từ các cơ sở. Chúng ta phải phấn đấu để trong vòng vài nǎm tới những nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của nhân dân được đáp ứng. 

Chiến lược chǎm sóc sức khoẻ nhân dân đến nǎm 2000 và 2020 phải là chiến lược y tế hướng về cộng đồng, hướng về cơ sở như ý kiến đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã phát biểu tại hội nghị tổng kết y tế nǎm 1996.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

CPTPP: Cánh cửa lớn nhưng nhiều thách thức

Ngày 14/1/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức có hiệu lực với Việt Nam, hứa hẹn mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cho nhiều ngành hàng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế....

10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

(ĐCSVN) – Đó là các luật: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc...

Quy hoạch cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

(ĐCSVN) – Trung ương nhấn mạnh và khẳng định, trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu...

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

(ĐCSVN) – Yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương cần tiến hành thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chống “chạy” chức, “chạy” quy hoạch....

Cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính

(ĐCSVN) - Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính (TTHC) trong đó, rà soát cắt giảm 148 TTHC, đơn giản hóa 28 TTHC thuộc 13 lĩnh vực....

Khắc phục tình trạng nể nang trong kiểm điểm, xếp loại hằng năm

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 16 - HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(ĐCSVN) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), vừa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 04-QĐi/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy....

Không có “vùng cấm”

(ĐCSVN) – Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong đó có cả một số cán bộ cấp tướng. Điều đó chứng minh cho quan điểm của Đảng là không có “vùng cấm” trong...

Liên kết website