“Chính quyền về tay các Xô-viết” – khẩu hiệu bất hủ của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại

Để chuẩn bị cho cuộc cách mạng này, Lênin cũng các đồng chí của mình đã tích cực hoạt động, không quản hy sinh sương máu vì nền độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc Nga đang bị áp bức, bóc lột bởi chính chế độ tư bản phong kiến Nga Hoàng và các thế lực đế quốc tư bản đang xâm lược nước Nga lúc bấy giờ.

Ngày 14/9/1917, Lênin đã viết bài “Một trong những vấn đề căn bản của cách mạng” đăng trên Báo Con đường công nhân[1]. Trong bài báo này, Lênin đã nhấn mạnh: “Vấn đề chính quyền nhà nước nhất định là vấn đề chủ yếu nhất của mọi cuộc cách mạng. Giai cấp nào giữ chính quyền? Điều đó quyết định tất cả”. Sau khi phê phán sự do dự của những người thuộc phái Mensêvích và phái của “những người xã hội chủ nghĩa – cách mạng” đã làm chậm quá trình cách mạng, Lênin đã dứt khoát khẳng định: “Chỉ có một cuộc khởi nghĩa thắng lợi của giai cấp vô sản mới có thể cứu vãn được cách mạng. Nếu có, thì nên thành lập ngay một chính quyền vững chắc và kiên quyết. Trong một cuộc cách mạng nhân dân, nghĩa là một cuộc cách mạng đã thức tỉnh quần chúng, thức tỉnh đại bộ phận công nhân và nông dân, thì chỉ có một chính quyền dựa một cách công nhiên và dứt khoát vào đa số nhân dân mới có thể vững chắc được”. Và Lênin đã chỉ đích danh “chỉ có chính quyền Xô-viết là có thể vững chắc và có thể công nhiên dựa vào đa số nhân dân”. Cuối bài viết, Lênin một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định: “Chính quyền về tay các Xô-viết: đó là con đường duy nhất để đảm bảo cho tình hình phát triển một cách tuần tự, hòa bình, yên ổn”.

Vậy là từ sau bài báo này, “Chính quyền về tay các Xô-viết” đã trở thành khẩu hiệu tiên quyết, là một trong những động lực mạnh mẽ dẫn đến chiến thắng của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.

 

Lực lượng cách mạng Nga đang tiến công vào Cung điện Mùa Đông

 ở Pêtơrôgrát trong Cách mạng tháng Mười Nga (Ảnh tư liệu)

Thực hiện khẩu hiệu đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lênin và các đồng chí của Người, đêm ngày 6 rạng sáng ngày 7/11/1917 (tức đêm 24 rạng sáng ngày 25/10/1917 theo lịch cũ, lịch Julius của Nga), toàn thể tầng lớp vô sản bị áp bức, bóc lột bao gồm công nhân, binh sĩ và nông dân đã nhất tề vùng đứng lên bao vây Cung điện Mùa Đông (Xmônưi) ở thành phố Pêtơrôgrát (là thành trì của Chính phủ tư sản lâm thời) bắt đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, Đúng 9 giờ 45 phút sáng ngày 7/11/1917, chiến hạm Rạng Đông đã nổ loạt súng lệnh báo hiệu tấn công. Lực lượng Bạch vệ đang bảo vệ Cung điện Mùa Đông đã bị rối loạn. Chớp được thời cơ đó lực lượng Hồng vệ binh gồm thủy thủ, chiến sĩ Cận vệ đỏ và binh sĩ cách mạng đã tràn vào Cung điện. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt, nhưng cuối cùng thì lực lượng cách mạng đã giành được chiến thắng. Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt.

Đến 10 giờ sáng, ngày 7/11/1917, Ủy ban Quân sự – Cách mạng, trực thuộc Xô-viết đại biểu công nhân và binh sĩ Pêtơrôgrát đã ra tuyên bố “Gửi các công dân nước Nga” với nội dung: “Chính phủ lâm thời đã bị lật đổ. Chính quyền nhà nước đã chuyển qua tay cơ quan của Xô-viết đại biểu công nhân và binh sĩ Pêtơrôgrát; cơ quan đó là Ủy ban Quân sự – Cách mạng, đứng đầu là giai cấp vô sản và đội quân bảo vệ Pêtơrôgrát. Sự nghiệp mà nhân dân đã đấu tranh để thực hiện: đề nghị ngay tức khắc một hòa ước dân chủ, xóa bỏ quyền sở hữu ruộng đất của bọn địa chủ, thiết lập chế độ công nhân kiểm soát sản xuất, thành lập Chính phủ Xô-viết, sự nghiệp đó đã được bảo đảm! Cuộc cách mạng của công nhân, binh sĩ và nông dân muôn năm!”[2].

Ngay trong đêm 7/11/1917, Đại hội Xô-viết toàn Nga lần thứ hai đã khai mạc tại chính Cung điện Mùa Đông và tuyên bố thành lập Chính quyền Xô-viết với cơ quan điều hành là Hội đồng Bộ trưởng do Lênin làm Chủ tịch Hội đồng và 12 vị Bộ trưởng khác là các thành viên[3]. Các sắc lệnh đầu tiên của Chính quyền Xô-viết đã được thông qua là Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất. Cũng ngay trong phiên đại hội này, trong báo cáo về kết quả của cuộc cách mạng do Ủy ban Quân sự – Cách mạng soạn thảo, được chính Lênin trình bày đã khẳng định: “Cuộc cách mạng công nông mà những người Bônsêvích không ngừng chứng minh là cần thiết, đã thành công. Cuộc cách mạng công nông đó có ý nghĩa gì? Trước hết, ý nghĩa của cuộc cách mạng đó là ở chỗ chúng ta sẽ có một Chính phủ Xô-viết, cơ quan chính quyền riêng của chúng ta, không hề có một sự tham gia nào của giai cấp tư sản. Quần chúng bị áp bức sẽ tự mình đứng ra thành lập chính quyền. Bộ máy nhà nước cũ sẽ bị phá hủy đến tận gốc và một bộ máy quản lý mới sẽ được thành lập dưới hình thức các tổ chức Xô-viết. Từ nay một giai đoạn mới mở ra trong lịch sử nước Nga, và cuộc cách mạng này, cuộc cách mạng thứ ba ở nước Nga rốt cuộc phải dẫn đến thắng lợi của chủ nghĩa xã hội”[4].

Cũng ngay sau khi kết thúc, Đại hội toàn Nga các Xô-viết đại biểu công nhân và binh sĩ, đại biểu các Xô-viết nông dân đã ra một Thông báo “Gửi công nhân, binh sĩ và nông dân”, trong đó nhấn mạnh đến quyết nghị của Đại hội là: “Toàn bộ chính quyền ở các địa phương đều nhất luật chuyển về tay các Xô-viết. Đại biểu công nhân, binh sĩ và nông dân có trách nhiệm bảo đảm trật tự cách mạng thật sự”[5].

 

Lênin diễn thuyết trước các chiến sĩ cách mạng Hồng vệ binh

tại Quảng trường đỏ Mátxcơva trong Cách mạng tháng Mười Nga (Ảnh tư liệu)

Vậy là sau một thời gian ngắn, chỉ chưa đầy hai tháng, từ ngày 14/9/1917, khi bắt đầu có khẩu hiệu “Chính quyền về tay các Xô-viết” cho đến ngày 7/11/1917, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đã thành công rực rỡ. Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga còn được khẳng định bằng các cuộc đấu tranh trong những ngày về sau khi nhân dân Nga chống lại các thế lực đế quốc phương Tây lăm le xâm lược hòng đè bẹp Chính quyền còn non trẻ và lực lượng cách mạng Nga. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy tài tình của Lênin, của Đảng Bônsêvích, lực lượng Hồng vệ binh và nhân dân Nga đã bảo vệ thành công những thành quả của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Chính quyền Xô-viết trên khắp nước Nga ngày càng được củng cố. Quần chúng lao động ở thành thị và nông thôn, trước hết là nông dân nghèo đã đoàn kết lại xung quang giai cấp vô sản, lực lượng lãnh đạo của cuộc cách mạng. Đứng đầu phong trào nhân dân hùng mạnh ấy là Đảng Bôsêvích, đảng đã trở thành đảng cầm quyền của Nhà nước XHCN công nông đầu tiên trên thế giới.

Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại đã gắn chặt với tên tuổi của V. I. Lênin. Dưới sự lãnh đạo của Người, Đảng Bônsêvích đã biết hòa cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân vì chủ nghĩa xã hội, phong trào toàn dân vì hòa bình, cuộc đấu tranh của nông dân vì ruộng đất, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của những dân tộc bị áp bức ở Nga vào cùng một dòng thác cách mạng và Đảng Bônsêvích đã biết hướng toàn bộ những lực lượng ấy vào việc đánh đổ chủ nghĩa tư bản. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga là một tấm gương sáng ngời của việc áp dụng trong thực tiễn học thuyết Lênin về cách mạng xã hội chủ nghĩa, là sự xác nhận tính đúng đắn của kết luận mà Lênin đã nêu ra cho rằng chủ nghủ nghĩa xã hội có thể thắng lợi trước tiên trong một nước tư bản chủ nghĩa riêng biệt.

Cách mạng tháng Mười Nga còn có một ý nghĩa quốc tế lớn lao. Nó đã cổ vũ công nhân và nông dân toàn thế giới đấu tranh kiên quyết và quả cảm chống chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, chống lại chủ nghĩa tư bản, vì hòa bình giữa các dân tộc, vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Mười Nga đã gây một cuộc cách mạng hóa lớn lao đối với giai cấp công nhân châu Âu và trên toàn thế giới, nó đã nâng toàn bộ phong trào công nhân thế giới lên một trình độ mới.

Dưới sự ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa (trong đó có Việt Nam) đã bắt đầu hành động. 28 năm sau, vào tháng Tám năm 1945, Hồ Chí Minh – một học trò xuất sắc của Lênin đã vận dụng sáng tạo và thành công học thuyết của Lênin và kết hợp với chủ nghĩ Mác – Ăngghen vào cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam. Hồ Chí Minh đã cùng với các đồng chí của mình lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam, mà nòng cốt là liên minh giai cấp công nhân, nông dân đánh đổ đế quốc thực dân phong kiến, giành lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam, lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, góp phần cổ vũ lớn lao cho phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức và thuộc địa trên toàn thế giới./.

 

––––––––––––––––––––

[1] Lênin – Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia. Năm 2006, Tập 34, trang 268-277;

[2] Lênin – Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia. Năm 2006, Tập 35, trang 1;

[3] Lênin – Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia. Năm 2006, Tập 35, trang 31-32;

[4] Lênin – Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia. Năm 2006, Tập 35, trang 2;

[5] Lênin – Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia. Năm 2006, Tập 35, trang 12.

 

 

ThS. Trần Hồng Quỳnh, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website