“Chính quyền về tay các Xô-viết” – khẩu hiệu bất hủ của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại

Để chuẩn bị cho cuộc cách mạng này, Lênin cũng các đồng chí của mình đã tích cực hoạt động, không quản hy sinh sương máu vì nền độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc Nga đang bị áp bức, bóc lột bởi chính chế độ tư bản phong kiến Nga Hoàng và các thế lực đế quốc tư bản đang xâm lược nước Nga lúc bấy giờ.

Ngày 14/9/1917, Lênin đã viết bài “Một trong những vấn đề căn bản của cách mạng” đăng trên Báo Con đường công nhân[1]. Trong bài báo này, Lênin đã nhấn mạnh: “Vấn đề chính quyền nhà nước nhất định là vấn đề chủ yếu nhất của mọi cuộc cách mạng. Giai cấp nào giữ chính quyền? Điều đó quyết định tất cả”. Sau khi phê phán sự do dự của những người thuộc phái Mensêvích và phái của “những người xã hội chủ nghĩa – cách mạng” đã làm chậm quá trình cách mạng, Lênin đã dứt khoát khẳng định: “Chỉ có một cuộc khởi nghĩa thắng lợi của giai cấp vô sản mới có thể cứu vãn được cách mạng. Nếu có, thì nên thành lập ngay một chính quyền vững chắc và kiên quyết. Trong một cuộc cách mạng nhân dân, nghĩa là một cuộc cách mạng đã thức tỉnh quần chúng, thức tỉnh đại bộ phận công nhân và nông dân, thì chỉ có một chính quyền dựa một cách công nhiên và dứt khoát vào đa số nhân dân mới có thể vững chắc được”. Và Lênin đã chỉ đích danh “chỉ có chính quyền Xô-viết là có thể vững chắc và có thể công nhiên dựa vào đa số nhân dân”. Cuối bài viết, Lênin một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định: “Chính quyền về tay các Xô-viết: đó là con đường duy nhất để đảm bảo cho tình hình phát triển một cách tuần tự, hòa bình, yên ổn”.

Vậy là từ sau bài báo này, “Chính quyền về tay các Xô-viết” đã trở thành khẩu hiệu tiên quyết, là một trong những động lực mạnh mẽ dẫn đến chiến thắng của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.

 

Lực lượng cách mạng Nga đang tiến công vào Cung điện Mùa Đông

 ở Pêtơrôgrát trong Cách mạng tháng Mười Nga (Ảnh tư liệu)

Thực hiện khẩu hiệu đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lênin và các đồng chí của Người, đêm ngày 6 rạng sáng ngày 7/11/1917 (tức đêm 24 rạng sáng ngày 25/10/1917 theo lịch cũ, lịch Julius của Nga), toàn thể tầng lớp vô sản bị áp bức, bóc lột bao gồm công nhân, binh sĩ và nông dân đã nhất tề vùng đứng lên bao vây Cung điện Mùa Đông (Xmônưi) ở thành phố Pêtơrôgrát (là thành trì của Chính phủ tư sản lâm thời) bắt đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, Đúng 9 giờ 45 phút sáng ngày 7/11/1917, chiến hạm Rạng Đông đã nổ loạt súng lệnh báo hiệu tấn công. Lực lượng Bạch vệ đang bảo vệ Cung điện Mùa Đông đã bị rối loạn. Chớp được thời cơ đó lực lượng Hồng vệ binh gồm thủy thủ, chiến sĩ Cận vệ đỏ và binh sĩ cách mạng đã tràn vào Cung điện. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt, nhưng cuối cùng thì lực lượng cách mạng đã giành được chiến thắng. Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt.

Đến 10 giờ sáng, ngày 7/11/1917, Ủy ban Quân sự – Cách mạng, trực thuộc Xô-viết đại biểu công nhân và binh sĩ Pêtơrôgrát đã ra tuyên bố “Gửi các công dân nước Nga” với nội dung: “Chính phủ lâm thời đã bị lật đổ. Chính quyền nhà nước đã chuyển qua tay cơ quan của Xô-viết đại biểu công nhân và binh sĩ Pêtơrôgrát; cơ quan đó là Ủy ban Quân sự – Cách mạng, đứng đầu là giai cấp vô sản và đội quân bảo vệ Pêtơrôgrát. Sự nghiệp mà nhân dân đã đấu tranh để thực hiện: đề nghị ngay tức khắc một hòa ước dân chủ, xóa bỏ quyền sở hữu ruộng đất của bọn địa chủ, thiết lập chế độ công nhân kiểm soát sản xuất, thành lập Chính phủ Xô-viết, sự nghiệp đó đã được bảo đảm! Cuộc cách mạng của công nhân, binh sĩ và nông dân muôn năm!”[2].

Ngay trong đêm 7/11/1917, Đại hội Xô-viết toàn Nga lần thứ hai đã khai mạc tại chính Cung điện Mùa Đông và tuyên bố thành lập Chính quyền Xô-viết với cơ quan điều hành là Hội đồng Bộ trưởng do Lênin làm Chủ tịch Hội đồng và 12 vị Bộ trưởng khác là các thành viên[3]. Các sắc lệnh đầu tiên của Chính quyền Xô-viết đã được thông qua là Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất. Cũng ngay trong phiên đại hội này, trong báo cáo về kết quả của cuộc cách mạng do Ủy ban Quân sự – Cách mạng soạn thảo, được chính Lênin trình bày đã khẳng định: “Cuộc cách mạng công nông mà những người Bônsêvích không ngừng chứng minh là cần thiết, đã thành công. Cuộc cách mạng công nông đó có ý nghĩa gì? Trước hết, ý nghĩa của cuộc cách mạng đó là ở chỗ chúng ta sẽ có một Chính phủ Xô-viết, cơ quan chính quyền riêng của chúng ta, không hề có một sự tham gia nào của giai cấp tư sản. Quần chúng bị áp bức sẽ tự mình đứng ra thành lập chính quyền. Bộ máy nhà nước cũ sẽ bị phá hủy đến tận gốc và một bộ máy quản lý mới sẽ được thành lập dưới hình thức các tổ chức Xô-viết. Từ nay một giai đoạn mới mở ra trong lịch sử nước Nga, và cuộc cách mạng này, cuộc cách mạng thứ ba ở nước Nga rốt cuộc phải dẫn đến thắng lợi của chủ nghĩa xã hội”[4].

Cũng ngay sau khi kết thúc, Đại hội toàn Nga các Xô-viết đại biểu công nhân và binh sĩ, đại biểu các Xô-viết nông dân đã ra một Thông báo “Gửi công nhân, binh sĩ và nông dân”, trong đó nhấn mạnh đến quyết nghị của Đại hội là: “Toàn bộ chính quyền ở các địa phương đều nhất luật chuyển về tay các Xô-viết. Đại biểu công nhân, binh sĩ và nông dân có trách nhiệm bảo đảm trật tự cách mạng thật sự”[5].

 

Lênin diễn thuyết trước các chiến sĩ cách mạng Hồng vệ binh

tại Quảng trường đỏ Mátxcơva trong Cách mạng tháng Mười Nga (Ảnh tư liệu)

Vậy là sau một thời gian ngắn, chỉ chưa đầy hai tháng, từ ngày 14/9/1917, khi bắt đầu có khẩu hiệu “Chính quyền về tay các Xô-viết” cho đến ngày 7/11/1917, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đã thành công rực rỡ. Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga còn được khẳng định bằng các cuộc đấu tranh trong những ngày về sau khi nhân dân Nga chống lại các thế lực đế quốc phương Tây lăm le xâm lược hòng đè bẹp Chính quyền còn non trẻ và lực lượng cách mạng Nga. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy tài tình của Lênin, của Đảng Bônsêvích, lực lượng Hồng vệ binh và nhân dân Nga đã bảo vệ thành công những thành quả của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Chính quyền Xô-viết trên khắp nước Nga ngày càng được củng cố. Quần chúng lao động ở thành thị và nông thôn, trước hết là nông dân nghèo đã đoàn kết lại xung quang giai cấp vô sản, lực lượng lãnh đạo của cuộc cách mạng. Đứng đầu phong trào nhân dân hùng mạnh ấy là Đảng Bôsêvích, đảng đã trở thành đảng cầm quyền của Nhà nước XHCN công nông đầu tiên trên thế giới.

Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại đã gắn chặt với tên tuổi của V. I. Lênin. Dưới sự lãnh đạo của Người, Đảng Bônsêvích đã biết hòa cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân vì chủ nghĩa xã hội, phong trào toàn dân vì hòa bình, cuộc đấu tranh của nông dân vì ruộng đất, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của những dân tộc bị áp bức ở Nga vào cùng một dòng thác cách mạng và Đảng Bônsêvích đã biết hướng toàn bộ những lực lượng ấy vào việc đánh đổ chủ nghĩa tư bản. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga là một tấm gương sáng ngời của việc áp dụng trong thực tiễn học thuyết Lênin về cách mạng xã hội chủ nghĩa, là sự xác nhận tính đúng đắn của kết luận mà Lênin đã nêu ra cho rằng chủ nghủ nghĩa xã hội có thể thắng lợi trước tiên trong một nước tư bản chủ nghĩa riêng biệt.

Cách mạng tháng Mười Nga còn có một ý nghĩa quốc tế lớn lao. Nó đã cổ vũ công nhân và nông dân toàn thế giới đấu tranh kiên quyết và quả cảm chống chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, chống lại chủ nghĩa tư bản, vì hòa bình giữa các dân tộc, vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Mười Nga đã gây một cuộc cách mạng hóa lớn lao đối với giai cấp công nhân châu Âu và trên toàn thế giới, nó đã nâng toàn bộ phong trào công nhân thế giới lên một trình độ mới.

Dưới sự ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa (trong đó có Việt Nam) đã bắt đầu hành động. 28 năm sau, vào tháng Tám năm 1945, Hồ Chí Minh – một học trò xuất sắc của Lênin đã vận dụng sáng tạo và thành công học thuyết của Lênin và kết hợp với chủ nghĩ Mác – Ăngghen vào cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam. Hồ Chí Minh đã cùng với các đồng chí của mình lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam, mà nòng cốt là liên minh giai cấp công nhân, nông dân đánh đổ đế quốc thực dân phong kiến, giành lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam, lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, góp phần cổ vũ lớn lao cho phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức và thuộc địa trên toàn thế giới./.

 

––––––––––––––––––––

[1] Lênin – Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia. Năm 2006, Tập 34, trang 268-277;

[2] Lênin – Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia. Năm 2006, Tập 35, trang 1;

[3] Lênin – Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia. Năm 2006, Tập 35, trang 31-32;

[4] Lênin – Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia. Năm 2006, Tập 35, trang 2;

[5] Lênin – Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia. Năm 2006, Tập 35, trang 12.

 

 

ThS. Trần Hồng Quỳnh, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

CPTPP: Cánh cửa lớn nhưng nhiều thách thức

Ngày 14/1/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức có hiệu lực với Việt Nam, hứa hẹn mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cho nhiều ngành hàng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế....

10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

(ĐCSVN) – Đó là các luật: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc...

Quy hoạch cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

(ĐCSVN) – Trung ương nhấn mạnh và khẳng định, trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu...

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

(ĐCSVN) – Yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương cần tiến hành thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chống “chạy” chức, “chạy” quy hoạch....

Cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính

(ĐCSVN) - Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính (TTHC) trong đó, rà soát cắt giảm 148 TTHC, đơn giản hóa 28 TTHC thuộc 13 lĩnh vực....

Khắc phục tình trạng nể nang trong kiểm điểm, xếp loại hằng năm

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 16 - HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(ĐCSVN) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), vừa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 04-QĐi/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy....

Không có “vùng cấm”

(ĐCSVN) – Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong đó có cả một số cán bộ cấp tướng. Điều đó chứng minh cho quan điểm của Đảng là không có “vùng cấm” trong...

Liên kết website