Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đồng chí Phạm Viết Thanh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy

 

Ban Thường vụ

01. Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy

02. Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy

03. Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy

04. Đặng Hùng Minh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

05. Hoàng Giang - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy

06. Nguyễn Thị Tiếp - Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy

07. Đoàn Thị Hồng Nga - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

08. Trần Ngọc Thuận - Bí thư, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam

09. Bùi Thị Thanh Tâm - Bí thư, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Khắc phục tình trạng nể nang trong kiểm điểm, xếp loại hằng năm

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 16 - HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(ĐCSVN) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), vừa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 04-QĐi/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy....

Không có “vùng cấm”

(ĐCSVN) – Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong đó có cả một số cán bộ cấp tướng. Điều đó chứng minh cho quan điểm của Đảng là không có “vùng cấm” trong...

Liên kết website