Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đồng chi Y Thanh Hà Niê Kdăm
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

 

Ban Thường vụ

01. Y Thanh Hà Niê Kdăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

02. Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Khối

03. Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Khối

04. Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

05. Đặng Hùng Minh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

06. Hoàng Giang - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

07. Nguyễn Thị Tiếp - Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối

08. Hồ Xuân Trường - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

09. Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam

10. Bùi Thị Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

11. Phạm Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

(ĐCSVN) - Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và...

Liên kết website