Đảo Noócphôn (Territory of Norfolk Island)

Mã vùng điện thoại: 672       Tên miền Internet: .nf

 

Quốc kỳ Đảo Noócphôn

Vị trí địa lý: Là đảo ở phía Nam Thái Bình Dương, thuộc châu Đại Dương, phía đông Ôxtrâylia. Tọa độ: 29002 vĩ nam, 167057 kinh đông.

Diện tích: 36 km2

Khí hậu: Cận nhiệt đới; ôn hòa, ít có sự thay đổi nhiệt độ theo mùa.

Địa hình: Sự hình thành từ núi lửa với hầu hết đồng bằng lượn sóng. Phần lớn đường biển dài 32km đều bao gồm những vách đá gần như không thể đặt chân đến được, những vùng đất này dốc dần ra biển ở một khu vực phía nam nhỏ bé trên vịnh Xítni, với thủ phủ là Kingxtơn.

Tài nguyên thiên nhiên: Cá.

Dân số: 2.210 người (thống kê 7/2015)

Các dân tộc: người Ôxtrâylia, người Niu Dilân, người Pôlinêdi.

Ngôn ngữ chính: Tiếng Anh (chính thức); tiếng Noócphôn (là sự kết hợp giữa tiếng Anh thế kỷ XVIII và tiếng Tahitian cổ).

Lịch sử: Hai lần Anh tìm cách biến đảo thành thuộc địa (1788-1814 và 1825 và 1855) nhưng đều thất bại. Năm 1856, những người dân đảo Pítkên đã đến đây tái định cư. Từ năm 1913, đảo Noócphôn nằm dưới quyền quản lý của Ôxtrâylia và nhận quy chế “lãnh thổ phụ thuộc” của Ôxtrâylia; sau đó được khẳng định rõ trong hiến pháp năm 1979.

Tôn giáo: người Ôxtrâylia, người Niu Dilân, người Pôlinêdi.…

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Lãnh thổ phụ thuộc.

Các khu vực hành chính: Lãnh thổ phụ thuộc Ôxtrâylia.

Hiến pháp: Đạo luật đảo Noócphôn năm 1979 (có hiệu lực ngày 7-8-1979; được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, lần gần đây vào năm 2015).

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu đảo: Nữ hoàng Anh thông qua đại diện là Toàn quyền Ôxtrâylia.

Đứng đầu Chính quyền: Thống đốc.

Bầu cử: Toàn quyền do Nữ hoàng bổ nhiệm.  Thống đốc do Toàn quyền Ôxtrâylia bổ nhiệm và đại diện cho Nữ hoàng và Ôxtrâylia.

Cơ quan lập pháp: Quốc hội lập pháp gồm một viện, nhiệm kỳ 3 năm.

Cơ quan tư pháp: Tòa án tối cao.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên.

Kinh tế:

Sản phẩm công nghiệp: Sản phẩm công nghiệp nhẹ, bê tông trộn sẵn.

Sản phẩm nông nghiệp: Hạt thông, hạt cọ Kentia, ngũ cốc, rau quả, gia súc, gia cầm.

Thủ đô: Kingxtơn (Kingston).

Đơn vị tiền tệ: Đôla Ôxtrâylia (AUD)

Quốc khánh: 8-6 (1856)

Quan hệ quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế UPU.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

(ĐCSVN) - Phấn đấu đến năm 2025, mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo đảm tự chủ chi thường xuyên; 75% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50% chi thường xuyên.

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư áp dụng từ năm ngân sách 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

Ban hành kế hoạch triển khai, sắp xếp lại các cơ quan báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025.

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Liên kết website