Oalixơ và Phutuna (Territory of the Wallis and Futuna Islands)

Mã vùng điện thoại: 681         Tên miền Internet: .wf

Quốc kỳ Oalixơ và Phutuna

Vị trí địa lý: Thuộc châu Đại Dương, các đảo ở Nam Thái Bình Dương, nằm trên khoảng 2/3 quãng đường từ Haoai đến Niu Dilân. Cả hai nhóm đảo đều được bao quanh bởi đá ngầm. Tọa độ 13o18 vĩ nam, 176o12 kinh tây.

Diện tích: 142 km2

Khí hậu: Nhiệt đới; có mùa mưa, nóng (từ tháng 11 đến tháng 4); mùa khô, lạnh (từ tháng 5 đến tháng 10).  Lượng mưa trung bình hằng năm: 2.500-3000 mm (độ ẩm 80%). Nhiệt độ trung bình hằng năm 26,6%oC.

Địa hình: Nguồn gốc núi lửa; đồi thấp.

Dân số: 15.613 người.

Các dân tộc: Pôlinêxia.

Ngôn ngữ chính: tiếng Oalixơ (ngôn ngữ Pôlinêxia bản địa) (58,9%), tiếng Phutuna (30,1%), tiếng Pháp (chính thức) (10,8%), các ngôn ngữ khác (0,2%).

Lịch sử: Nhóm đảo Phutuna do người Hà Lan phát hiện vào năm 1616 và Oalixơ do người Anh phát hiện vào năm 1767, nhưng vào năm 1842, Pháp tuyên bố những đảo này thuộc bảo hộ của Pháp và chính thức cai trị từ năm 1886. Năm 1959, những cư dân trên các đảo này đã bỏ phiếu để trở thành lãnh thổ hải ngoại của Pháp và chính thức được công nhận vào tháng 7-1961.

Tôn giáo: đạo Thiên chúa (99%), các giáo khác (1%).

Tổ chức nhà nước:

Các khu vực hành chính: Ba địa hạt hành chính cấp 2 đặt tên là Alo, Sigave (Leava), Wallis.

Hiến pháp: Thông qua ngày 4-10-1958 (theo Hiến pháp của nước Pháp)

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu Đảo: Tổng thống Pháp thông qua đại diện là Toàn quyền.

Đứng đầu chính quyền: Chủ tịch hội đồng địa hạt.

Bầu cử: Toàn quyền Ôxtrâylia do Nữ hoàng bổ nhiệm dựa trên sự giới thiệu của Thủ tướng Ôxtrâylia; Thống đốc do Toàn quyền Ôxtrâylia bổ nhiệm và đại diện cho Nữ hoàng và Ôxtrâylia.

Cơ quan lập pháp: Hội đồng hạt được bầu theo hình thức phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm.

Cơ quan tư pháp: Cơ quan tư pháp hoạt động theo quy định của luật pháp Pháp, dưới sự quản lý của Toàn quyền cấp cao.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên, phổ thông đầu phiếu.

Kinh tế:

Sản phẩm công nghiệp: Sản phẩm thủ công, cá, gỗ xẻ.

Sản phẩm nông nghiệp: Dừa, cùi dừa khô, quả xa kê, khoai lang, khoai sọ, chuối, lợn, dê, cá.

Thủ đô: Mata-Utu.

Đơn vị tiền tệ: Comptoirs Francais (XPF).

Quốc khánh: 14-7 (1789).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website