Quần đảo Côcót (Cocos (Keeling) Islands)

Mã vùng điện thoại: 672         Tên miền Internet: .cc

Quốc kỳ Quần đảo Côcót 

Vị trí địa lý: Là quần đảo ở Đông Nam Á, thuộc nhóm đảo ở Ấn Độ Dương, phía tây nam Inđonêxia, khoảng giữa Ôxtrâylia và Xri Lanca. Tọa độ 12o vĩ nam, 96o50 kinh đông.

Diện tích: 14 km2

Khí hậu: Nhiệt đới hải dương với độ ẩm cao, 9 tháng trong năm khí hậu ôn hòa do gió mậu dịch đông nam. Từ tháng 10 đến tháng 4 là mùa lốc xoáy. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 °C đến 30 °C. Lượng mưa ở mức 2000 mm mỗi năm.

Địa hình: Bằng phẳng với các đảo san hô vòng thấp bằng mực nước biển.

Tài nguyên thiên nhiên: cá.

Dân số: 596 người (thống kê 7/2014)

Các dân tộc: Người gốc châu Âu, người Mã Lai, người Côcót gốc châu Âu, người Côcót gốc Mã Lai.

Ngôn ngữ chính: tiếng Mã Lai (thổ ngữ Côcốt), tiếng Anh.

Lịch sử: Có 27 đảo san hô. Thuyền trưởng Uyliam Kiling đã tìm ra các đảo vào năm 1609, nhưng vẫn chưa có người sinh sống cho đến thế kỷ XIX. Anh thôn tính quần đảo năm 1857 nhưng chuyển giao cho Chính phủ Ôxtrâylia vào năm 1955.

Tôn giáo: đạo Hồi dòng Sunni (80%), tôn giáo khác (20%).

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Lãnh thổ phụ thuộc Ôxtrâylia.

Hiến pháp: Đạo luật đảo Côcót (Keeling) năm 1955 (23-11-1955); đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, lần gần đây vào năm 2010.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu Nhà nước: Nữ hoàng Anh thông qua đại diện là Toàn quyền Ôxtrâylia.

Đứng đầu chính quyền: Thống đốc (không phải là người dân sở tại).

Bầu cử: Toàn quyền Ôxtrâylia do Nữ hoàng bổ nhiệm dựa trên sự giới thiệu của Thủ tướng Ôxtrâylia; Thống đốc do Toàn quyền Ôxtrâylia bổ nhiệm và đại diện cho Nữ hoàng và Ôxtrâylia.

Cơ quan lập pháp: Hội đồng đảo Côcót (Keeling), gồm một viện (7 ghế).

Cơ quan tư pháp: Tòa án Tối cao, toàn án địa phương.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên.

Kinh tế:

Tổng quan: Ngành du lịch nhỏ đang tăng trưởng trên quần đảo có định hướng nhắm đến các hoạt động du lịch sinh thái hay du lịch gắn biển. Các khu vườn nhỏ và cá đánh bắt là các nguồn cung cấp thực phẩm cho cư dân. Tuy vậy, phần lớn thức ăn và nhu yếu phẩm khác vẫn phải nhập từ Úc hoặc nơi khác. Tỉ lệ thất nghiệp năm 2006 ở mức 11,3%.

 Sản phẩm công nghiệp: Sản phẩm làm từ cùi dừa khô.

Sản phẩm nông nghiệp: Rau, chuối, đu đủ, dừa,v..v..

Thủ đô: Đảo Tây (West Island)

Đơn vị tiền tệ: Đôla Ôxtrâylia (AUD); 1,1094 AUD = 1 USD.

Quốc khánh: 26-1 (1788) (theo ngày quốc khánh của Ôxtrâylia).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website