Quần đảo Crítmát (Teritory of Christmas Island)

Mã vùng điện thoại: 672         Tên miền Internet: .cx


Quốc kỳ Quần đảo Crítmát

Vị trí địa lý: Là quần đảo nằm ở Đông Nam châu Á, thuộc nhóm đảo Ấn Độ Dương, phía nam Inđônêxia. Tọa độ: 10030 vĩ bắc, 105040 kinh đông.

Diện tích: 135 km2

Khí hậu: Nhiệt đới hải dương với mùa mưa (tháng 12 đến tháng 4) và mùa khô; hơi nóng và độ ẩm được điều hòa bởi gió mậu dịch.

Địa hình: Vách đá dựng đứng dọc duyên hải nhô lên cao tới cao nguyên miền Trung.

Tài nguyên thiên nhiên: Phốt phát, bãi biển.

Dân số: khoảng 1.530 người (thống kê 7/2014).

Các dân tộc: Người gốc Trung Quốc (70%), người gốc châu Âu (20%), người Mã Lai (10%).

Ngôn ngữ chính: tiếng Anh (chính thức); ngoài ra còn sử dụng tiếng Trung Quốc, tiếng Mã Lai.

Lịch sử: Được đặt tên theo ngày tìm ra quần đảo vào năm 1643, đảo Crítmát đã bị thôn tính và trở thành thuộc địa của Anh vào năm 1888. Việc khai thác phốt phát bắt đầu từ thập niên 1890. Anh đã chuyển giao đảo cho Chính phủ Ôxtrâylia quản lý vào năm 1958. Gần hai phần ba đảo là công viên quốc gia.

Tôn giáo: Đạo Phật (16,9%), đạo Cơ đốc (16,4%), đạo Hồi (14,8%), tôn giáo khác (1,3%), không theo tôn giáo (9,2%), không xác định (41,4%).

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Lãnh thổ phụ thuộc Ôxtrâylia.

Hiến pháp: Đạo luật quần đảo Crítmát 1958 (1-10-1958); được sửa đổi nhiều lần, lần gần đây nhất là năm 2010.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu Nhà nước: Nữ hoàng Anh thông qua đại diện là Toàn quyền Ôxtrâylia.

Đứng đầu chính quyền: Thống đốc.

Bầu cử: Toàn quyền Ôxtrâylia do Nữ hoàng bổ nhiệm dựa trên sự giới thiệu của Thủ tướng Ôxtrâylia; Thống đốc do Toàn quyền Ôxtrâylia bổ nhiệm và đại diện cho Nữ hoàng và Ôxtrâylia.

Cơ quan lập pháp: Hội đồng quần đảo Crítmát một viện; các thành viên được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 4 năm.

Cơ quan tư pháp: Tòa án Tối cao.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên.

Kinh tế:

Tổng quan: Du lịch là ngành kinh tế chính của quần đảo.

Sản phẩm công nghiệp: Phốt phát.

Thủ đô: Settlement (địa điểm định cư chính của đảo Crítmát).

Đơn vị tiền tệ: Đôla Ôxtrâylia (AUD).

Quốc khánh: 26-1 (1788) (theo ngày quốc khánh của Ôxtrâylia).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website