Tu-va-lu (Tuvalu)

Liên bang Tu-va-lu (Commonwealth of Tuvalu)

Mã vùng điện thoại: 688      Tên miền Internet: .tv

 c

Quốc kỳ Liên bang Tu-va-lu

Vị trí địa lý: Là nước hải đảo, nằm ở phía tây Thái Bình Dương, thuộc châu Đại Dương, gồm 9 đảo san hô, nằm ở giữa Ha-oai đến Ôx-trây-li-a. Tọa độ: 8000 vĩ nam, 178000 kinh đông.

Diện tích: 26 km2

Khí hậu: Nhiệt đới; có gió mậu dịch; gió tây. Nhiệt độ trung bình: 270C. Lượng mưa trung bình: Từ 2.500 đến 3.300 mm.

Địa hình: Các đảo san hô vòng hẹp và thấp.

Tài nguyên thiên nhiên: Cá.

Dân số: 10.869 người (thống kê 7/2015)

Các dân tộc: Người Pô-li-nê-xi-a (96%).

Ngôn ngữ chính: Tiếng Tu-va-lu và tiếng Anh.

Lịch sử: Năm 1568, người Tây Ban Nha lần đầu tiên đến Tu-va-lu. Năm 1892, Tu-va-lu và quần đảo Gin-bớt là đất bảo hộ; từ năm 1916 là thuộc địa của Anh. Trong cuộc trưng cầu ý dân năm 1974, đa số dân Tu-va-lu đòi tách ra khỏi quần đảo Gin-bớt. Ngày 1-10-1978, Tu-va-lu tuyên bố độc lập và gia nhập làm thành viên các nước thuộc Khối thịnh vượng chung Anh.

Tôn giáo: Giáo hội Tu-va-lu (97%); các tôn giáo khác (3%).

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Quân chủ lập hiến kết hợp với dân chủ nghị viện.

Hiến pháp: Thông qua ngày 1-10-1978.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu Nhà nước: Nữ hoàng Anh thông qua đại diện là Toàn quyền.

Đứng đầu Chính phủ: Thủ tướng.

Bầu cử: Theo chế độ quân chủ cha truyền con nối, Toàn quyền do Nữ hoàng bổ nhiệm. Thủ tướng và Phó Thủ tướng do Quốc hội bầu (trong số các đại biểu Quốc hội).

Cơ quan lập pháp: Quốc hội có 12 ghế, được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 4 năm.

Cơ quan tư pháp: 8 Tòa án đảo; Tòa án Cấp cao.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên, phổ thông đầu phiếu.

Kinh tế:

Tổng quan: Tu-va-lu gồm 9 đảo san hô tách biệt, đất đai xấu, mật độ dân số cao, không có tài nguyên khoáng sản và có ít sản phẩm xuất khẩu. Trồng trọt và đánh cá tự cung tự cấp là những hoạt động kinh tế chủ yếu ở nước này. Tổng GDP năm 2001 ước đạt 12,2 triệu USD, bình quân đầu người khoảng 1170 USD.

Giáo dục: Mỗi đảo đều có trường tiểu học công lập, Ở cấp trung học, tiếng Anh được coi trọng. Học sinh tốt nghiệp tiểu học có thể học tiếp tại một trong tám trung tâm đào tạo cộng đồng.

Y tế

Người dân được chăm sóc sức khỏe được miễn phí. Tuvalu có một bệnh viện ở đảo Funafuti, ngoài ra các đảo khác đều có phòng khám cấp cứu.

Thủ đô: Phu-na-phu-ti (Funafuti)

Đơn vị tiền tệ: Đôla Tu-va-lu ($T) hoặc đôla Ôx-trây-li-a ($A); 1 $T hoặc 
1 $A = 100 cent.

Quốc khánh: 1-10 (1978)

Danh lam thắng cảnh: Thủ đô Phunaphuti, Nanumea, Nanumanga, dãy đá ngầm san hô, các bãi biển, v.v..

Quan hệ quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế AsDB, ITU, UNESCO, UPU, WHO, v.v..

                                                                           

Ban Tư liệu - Văn kiện (Nguồn tham khảo: chinhphu.vn; mofa.gov.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website