An-giê-ri (Angiéri)

Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân (People's Democratic Republic of Algéria)


  Quốc kỳ Cộng hoà An-giê-ri dân chủ và nhân dân

Vị trí địa lý: Nằm ở Bắc Phi, giáp Địa Trung Hải, Tuy-ni-di, Li-bi, Ni-giê, Ma-li, Mô-ri-ta-ni, Tây Xa-ha-ra, Ma-rốc.Tọa độ: 28o00 vĩ bắc, 3o00 kinh đông.

Diện tích: 2.381.740 km2

Thủ đô: An-giê (Alger)

Lịch sử: Từ thế kỷ XVI đến 1830, An-gê-ri bị đế quốc Ôt-tô-man chiếm đóng. Từ năm 1830 đến năm 1962, An-giê-ri là thuộc địa của Pháp. Do cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân An-giê-ri dưới sự lãnh đạo của Mặt trận giải phóng dân tộc, Pháp buộc phải ký Hiệp định E-vi-ăng chấm dứt chiến tranh (18/3/1962). Ngày 5/7/1962, An-giê-ri tuyên bố độc lập.

Quốc khánh: 5/7/1962

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Cộng hòa.

Các khu vực hành chính: 48 tỉnh: Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constatine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostagamen, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen.

Hiến pháp: Thông qua ngày 19/11/1976, sửa đổi ba lần vào các năm 1988, 1989 và 1996.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu Nhà nước: Tổng thống.

Đứng đầu Chính phủ: Thủ tướng.

Bầu cử: Tổng thống được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm. Thủ tướng do Tổng thống bổ nhiệm.

Cơ quan lập pháp: Có hai viện gồm Quốc hội (389 ghế; được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 4 năm) và Hội đồng dân tộc (144 ghế; 1/3 thành viên do Tổng thống bổ nhiệm, 2/3 được bầu cử theo bầu gián tiếp, nhiệm kỳ 6 năm).

Cơ quan tư pháp: Tòa án Tối cao.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên, phổ thông đầu phiếu.

Các đảng phái chính: Mặt trận Giải phóng dân tộc (FLN); Mặt trận Lực lượng xã hội chủ nghĩa (FFS); Phong trào vì xã hội hoà bình (MSP); Đảng Phục hưng An-giê-ri (PRA), Đảng Công nhân (PT), v.v..

Khí hậu: Khô hanh; mùa đông ôn hòa, ẩm ướt; mùa hè nóng, vùng ven biển khô ráo; vùng cao nguyên mùa đông lạnh và mùa hè nóng; gió sirocco (nóng và chứa đầy bụi, cát) phổ biến trong mùa hè. Lượng mưa trung bình: 400 - 1.200mm. Các vùng núi thường có động đất.

Địa hình: Phần lớn là cao nguyên và sa mạc; có một số ngọn núi; đồng bằng ven biển hẹp không liên tục.

Tài nguyên thiên nhiên: Dầu mỏ, khí tự nhiên, quặng sắt, phốt phát, uranium, chì, kẽm.

Dân số: 39.542.166 người (ước tính 7/2015).

Các dân tộc: 80% người A-rập, 18% người Berbères, còn lại là một số dân tộc thiểu số khác.

Ngôn ngữ: Tiếng A-rập; ngoài ra có tiếng Pháp, tiếng địa phương Berber. Ngày 5/7/1998 An-giê-ri bắt đầu thực hiện luật phổ cập tiếng A-rập.

Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni (99%), Đạo Thiên chúa và Đạo Do thái (1%)

Kinh tế:

An-giê-ri giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt; có trữ lượng đứng thứ 5 thế giới về khí đốt, thứ 3 thế giới về xuất khẩu khí đốt và xếp thứ 14 về trữ lượng dầu mỏ. Đây là ngành kinh tế mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho nước này. Ngoài ra có sắt, phốt phát, than, đồng, chì, kẽm.

Sản phẩm công nghiệp: Dầu mỏ, khí tự nhiên, thực phẩm.

Sản phẩm nông nghiệp: Lúa mì, lúa mạch, ôliu, nho, cam, quýt; gia súc.

Văn hóa: Văn hoá Algérie đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Hồi giáo, đây là tôn giáo chính của quốc gia này. Các tác phẩm của gia đình Sanusi thời tiền thuộc địa và của Emir Abdelkader và Sheikh Ben Badis thời thuộc địa, rất đáng chú ý. Văn học hiện đại Algérie, bị phân chia giữa Ả Rập và Pháp, bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi lịch sử gần đây của đất nước. Thể loại âm nhạc Algérie nổi tiếng nhất trên thế giới là raï, một loại nhạc có khuynh hướng pop, dựa trên âm nhạc dân gian. Tuy nhiên, tại chính Algérie kiểu âm nhạc cổ điển vẫn được ưu chuộng hơn, tiêu biểu là phong cách biểu diễn rõ từng nốt nhạc…

Giáo dục: Giáo dục miễn phí và bắt buộc trong 9 năm bắt đầu từ khi trẻ 6 tuổi. Ngôn ngữ giảng dạy chủ yếu là tiếng A-rập (trước đây tiếng Pháp là ngôn ngữ giảng dạy chủ yếu). Những học sinh học xong phổ thông cơ sở có thể vào học tiếp ở các trường phổ thông trung học. Ở An-giê-ri có một số trường đại học như Đại học tổng hợp Alger và một số trường đại học ở các thành phố khác như Oran và Constantine.

Các thành phố lớn: Oran, Constantine, v.v..

Đơn vị tiền tệ: dinar Angieri (DA)

Danh lam thắng cảnh: Thủ đô Alger, các di tích thời La Mã ở Tipasa, thành phố Côngxtantin, núi Álat, v.v..

Quan hệ quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế : ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, BIS, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (đã ký hiệp ước), ICFTU, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, LAS, MIGA, MONUC, NAM, OAPEC, OAS (quan sát viên), OIC, OPCW, OPEC, OSCE (đối tác), UN, UN Security Council (tạm thời), UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMEE, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTOO, WTO (quan sát viên).

Địa chỉ đại sứ quán:

Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam:

Địa chỉ: 13 Phan Chu Trinh, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04-38253865/39332151

Fax: 04-38260830

E-mail: ambalghanoi@ambalgvn.org.vn

Website: www.ambalgvn.org.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri:

Địa chỉ: 30, Chénoua, Hydra, Alger

Điện thoại: +213-21-692752/608843

Fax: +213-21-693778

Email: sqvnalgerie@yahoo.com.vn ; vnemb.dz@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với Việt Nam: +6giờBan Tư liệu - Văn kiện

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

(ĐCSVN) - Phấn đấu đến năm 2025, mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo đảm tự chủ chi thường xuyên; 75% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50% chi thường xuyên.

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư áp dụng từ năm ngân sách 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

Ban hành kế hoạch triển khai, sắp xếp lại các cơ quan báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025.

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Liên kết website