Đảng Cộng sản Bỉ

Ngay sau khi thành lập, ĐCS Bỉ đã tuyên bố tham gia Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III). Đảng luôn khẳng định lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và trên cơ sở này triển khai các hoạt động tập hợp lực lượng, đoàn kết giai cấp công nhân với các tầng lớp viên chức, trí thức tiến bộ.

 ĐCS Bỉ có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên định và sôi nổi, nhất là trong những năm 20 - 30 của thế kỷ XX, bất chấp sự đàn áp và khủng bố của các lực lượng cực hữu trong chính quyền. Đảng đã từng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, lãnh đạo cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lao động chống chính sách hà khắc của giới cầm quyền, đoàn kết rộng rãi quần chúng nhân dân chống chủ nghĩa phát xít. Trong thời kỳ phát xít Đức chiếm đóng Bỉ (từ tháng 5 năm 1940 đến tháng 9 năm 1944), ĐCS Bỉ trở thành lực lượng luôn đi đầu và đã lãnh đạo phong trào kháng chiến của nhân dân, liên tiếp tấn công chống lại ách chiếm đóng. Do những cống hiến này, sau khi đất nước được giải phóng, đại diện của Đảng đã tham gia Chính phủ từ năm 1944 đến năm 1947, đồng thời tích cực đề xuất những chương trình phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích của người lao động nhằm khôi phục đất nước sau chiến tranh. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được củng cố và nâng cao trong đời sống chính trị đất nước.

 Từ tháng 3-1947, giới cầm quyền phản động Bỉ với sự ủng hộ của những người cầm đầu hữu khuynh trong Đảng Xã hội chủ nghĩa Bỉ đã một chiến dịch rộng lớn trong nước chống Liên Xô và chĩa mũi nhọn vào những người cộng sản, do đó đại diện của ĐCS Bỉ bị gạt ra khỏi Chính phủ. Tháng 8 năm 1950, Chủ tịch Đảng là đồng chí G. Liao đã bị giết hại bởi bàn tay của những kẻ sát nhân tàn bạo.

 Mặc dù vậy, ĐCS Bỉ vẫn tích cực củng cố khối đoàn kết nội bộ, khắc phục mọi khó khăn tiếp tục tranh đấu bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và những người lao động. Trong chính sách đối nội, Đảng kiên trì mục tiêu vì dân sinh, dân chủ, tiến hành nhiều hình thức đấu tranh phong phú nhằm cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân, xoá bỏ nạn thất nghiệp, cải thiện các quyền xã hội. Đảng đưa ra chủ trương đấu tranh để biến nước Bỉ thành một nhà nước liên bang với quyền tự trị sâu rộng của các vùng Phơlamăngđơ, Valonni và Brúcxen. 

 Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, ĐCS Bỉ luôn chủ trương và thực thi nhất quán đường lối đối ngoại trung lập, đấu tranh cho hoà bình, ổn định và an ninh ở châu Âu cũng như trên thế giới. Đảng là một trong những lực lượng đi đầu của phong trào đấu tranh tại Bỉ chống chạy đua vũ trang, đòi giải trừ quân bị, giải tán các khối quân sự, thiết lập khu vực phi hạt nhân ở châu Âu, cắt giảm vũ khí thông thường, chống lại việc triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung của Mỹ trên lãnh thổ Bỉ. Cuộc đấu tranh của những người cộng sản Bỉ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong nước và là đóng góp quan trọng đối với phong trào bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh đang dâng cao ở châu Âu và trên thế giới lúc bấy giờ. 

 Về mục tiêu chiến lược, văn kiện các đại hội của ĐCS Bỉ tuyên bố rõ là đấu tranh “thay thế CNTB bằng CNXH” nhằm “thủ tiêu tận gốc chế độ người bóc lột người và chuẩn bị điều kiện đi lên chủ nghĩa cộng sản - xã hội không còn giai cấp”. Trong điều kiện ở Bỉ, Đảng xác định xây dựng chế độ XHCN bằng con đường thành lập Mặt trận chống độc quyền rộng rãi. Mục tiêu trước mắt của Mặt trận chống độc quyền là thành lập chính phủ chống độc quyền, quốc hữu hoá các ngân hàng và những ngành công nghiệp độc quyền cao, phát triển chế độ tự quản và dân chủ hoá rộng rãi các cơ quan quản lý nhà nước, thiết lập và áp dụng sự kiểm tra của công nhân đối với các xí nghiệp… 

 Bước vào thập niên 80, tại Đại hội lần thứ XXIV (1982), ĐCS Bỉ xác định nhiệm vụ đẩy mạnh cuộc đấu tranh nhằm đáp ứng những đòi hỏi về kinh tế và xã hội của quần chúng nhân dân lao động, đòi thực thi những cải cách dân chủ, đồng thời tiếp tục cuộc đấu tranh vì hoà bình, giải trừ quân bị và an ninh châu Âu. Đại hội nhấn mạnh sự cần thiết phải đề ra những biện pháp nhằm củng cố hàng ngũ của Đảng về mặt tư tưởng và tổ chức. 

 Trước những diễn biến ngày càng có chiều hướng phức tạp ở trong nước cũng như trên thế giới, nhất là đối với CNXH và phong trào cộng sản quốc tế, Đại hội lần thứ XXV của ĐCS Bỉ năm 1986 đặt trọng tâm vào việc củng cố tổ chức đảng trên cơ sở kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm đối phó với những khó khăn, thách thức đang đặt ra để có thể củng cố một bước ảnh hưởng trong đời sống chính trị đất nước. Bởi vì vào thời điểm đó, nội bộ Đảng bắt đầu diễn ra những mâu thuẫn, bất đồng giữa bộ phận đảng viên nói tiếng Pháp và bộ phận nói tiếng Hà Lan; uy tín của Đảng giảm sút thể hiện rõ qua sự giảm mạnh số phiếu cử tri ủng hộ Đảng tại các kỳ bầu cử. Trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 1978, ĐCS Bỉ giành được 4 ghế tại Thượng viện và 2 ghế tại Hạ viện Bỉ; năm 1981 con số đó là 2 và 1; nhưng đến năm 1985 Đảng không giành được ghế nào tại Quốc hội. 

 Với tư cách là một bộ phận cấu thành của phong trào cộng sản châu Âu và quốc tế, ĐCS Bỉ tham gia hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân quốc tế các năm 1957, 1960 và 1969. Đảng tham dự Hội nghị Béclin năm 1976 và Cuộc gặp gỡ Pari năm 1980 của các ĐCS và công nhân châu Âu. ĐCS Bỉ có quan hệ hữu nghị mật thiết với ĐCS Liên Xô, đồng thời phát triển quan hệ đoàn kết với các đảng cầm quyền tại các nước XHCN và các ĐCS, công nhân trên thế giới. 

 Trong hoạt động cách mạng, ĐCS Bỉ rất coi trọng vai trò to lớn của báo chí và công tác xuất bản. Đảng xuất bản báo hằng tuần mang tên “Cờ đỏ” bằng tiếng Hà Lan, tạp chí lý luận chính trị hằng tháng “Những trang mácxít” và nhật báo “Cờ đỏ” bằng tiếng Pháp. 

 Bắt đầu từ cuối thập niên 80 - đầu thập niên 90, cùng với cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc và toàn diện của phong trào cộng sản quốc tế, mà đỉnh điểm là sự sụp đổ chế độ XHCN ở Đông Âu và Liên Xô, ĐCS Bỉ đứng trước những khó khăn thử thách to lớn. Để có thể trụ lại, ngay từ năm 1990 ĐCS Bỉ đã liên tiếp tiến hành các đại hội mới (không theo thứ tự tiếp theo của các đại hội Đảng trước thập niên 90), tìm kiếm hình thức hoạt động thích hợp. Tuy nhiên, sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu và đặc biệt là sự tan rã của Liên bang Xôviết sau đó đã làm cho ĐCS Bỉ không chỉ mất đi sự giúp đỡ lớn cả về vật chất và tinh thần, mà còn thực sự bị rơi vào tình trạng hẫng hụt về mọi mặt. Một bộ phận không nhỏ đảng viên bị mất phương hướng và niềm tin, dao động, bỏ sinh hoạt; một bộ phận khác rơi vào lập trường cơ hội hữu khuynh, mất đoàn kết nội bộ hoặc từ bỏ hàng ngũ Đảng theo khuynh hướng xã hội dân chủ. Số lượng đảng viên chỉ còn khoảng 2 nghìn vào năm 1991. Sự bất đồng vốn có giữa hai bộ phận đảng viên của hai cộng đồng người gốc Hà Lan và Pháp lại trỗi dậy gay gắt, đe doạ sự phân liệt của Đảng. 

 Ở thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt đối với sự sinh tồn của Đảng, những người cộng sản trung kiên đã bình tĩnh, bền bỉ vượt qua thử thách, tiến hành đại hội bất thường để phân tích nguyên nhân, hậu quả của những biến cố chính trị từ Đông Âu và Liên Xô cũng như tình hình trong nước, nghiêm túc rút ra những kết luận về sự cần thiết phải thận trọng trong đánh giá trào lưu cộng sản và những biến chuyển của tình hình quốc tế... Đại hội lần thứ V tháng 3-1995 (theo cách tính thứ tự mới) quyết định tách Đảng thành hai ĐCS độc lập với nhau là ĐCS Bỉ (PCB) cho khu vực Brucxen, vùng nói tiếng Pháp và ĐCS Bỉ (KPB) cho cộng đồng nói tiếng Phơlamăngđơ (Flamand). Kể từ thời gian này, ĐCS Bỉ bắt đầu nối lại các hoạt động quốc tế, tham gia đại hội một số ĐCS ở châu Âu và một số cuộc gặp gỡ quốc tế. Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử tồn tại của mình, những người cộng sản Bỉ tập trung nỗ lực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lập lại kỷ cương của Đảng, đặc biệt trong các cấp lãnh đạo, chống giáo điều, quan liêu, chú trọng giáo dục thanh niên và công tác phát triển đảng viên (hiện nay số lượng đảng viên khoảng 3 nghìn). ĐCS Bỉ nêu chủ trương xây dựng một nhà nước XHCN của các tầng lớp nhân dân lao động. 

 Đường lối và hoạt động của ĐCS Bỉ hiện nay tập trung chủ yếu vào các vấn đề: Đấu tranh vì các mục tiêu dân sinh và dân chủ, chống đại tư bản độc quyền và chủ nghĩa tự do mới, chống chủ nghĩa cực hữu và cường quyền đế quốc, chống mặt trái của toàn cầu hoá, sự bành trướng của CNTB độc quyền siêu quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) và khối NATO do Mỹ cầm đầu. Mặt khác, Đảng nhấn mạnh tính cấp bách của việc đi sâu tổng kết kinh nghiệm bầu cử và công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng để củng cố lại ảnh hưởng trong đời sống chính trị đất nước. Đồng thời, bày tỏ mong muốn về sự thống nhất của phong trào cộng sản quốc tế dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Lênin và tinh thần quốc tế vô sản, tạo thành một khối đoàn kết vững mạnh để chống lại CNTB và chủ nghĩa đế quốc trên quy mô toàn cầu. Đảng ủng hộ các phong trào cách mạng, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, ủng hộ các dân tộc thuộc Nam Tư (cũ), Irắc, CHDCND Công-gô... chống can thiệp đế quốc, ủng hộ cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc và CNXH. ĐCS Bỉ lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố quốc tế, song cũng vạch trần việc lợi dụng chống khủng bố để đàn áp những người cộng sản, các lực lượng cách mạng và dân chủ v.v... 

 

Theo Tạp chí Xây dựng Đảng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

(ĐCSVN) - Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và...

Liên kết website