Đảng Lao động Triều Tiên

Đảng Lao động Triều Tiên ngày nay có tiền thân là Đảng Cộng sản Triều Tiên, được thành lập ngày 25 tháng 4 năm 1925, tại Seoul (là thủ đô của Hàn Quốc ngày nay). Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Triều Tiên là ông Kim Yong-bom

Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Đảng Lao động Triều Tiên được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Đảng Cộng sản Triều Tiên và Đảng Dân chủ mới Triều Tiên. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Lao động Triều Tiên là ông Pak Heon-yeong. Trụ sở của Đảng Lao động Triều Tiên vẫn đặt tại Seoul. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 3, ông Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) lên thay ông Pak Heon-yeong trở thành Bí thư thứ nhất đến lúc qua đời.

Đảng Lao động Triều Tiên lấy tư tưởng "chủ thể" làm tư tưởng chỉ đạo (tư tưởng chủ thể là tư tưởng coi quần chúng nhân dân là người chủ của cách mạng và xây dựng), được Kim Nhật Thành khởi xướng, kiên trì nguyên tắc tự chủ về chính trị, tự lập về kinh tế và tự vệ về quốc phòng, đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoà bình thống nhất đất nước.

Đảng Lao động Triều Tiên có mục tiêu cơ bản là phụng sự lợi ích của nhân dân Triều Tiên. Sau cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật Bản của nhân dân Triều Tiên thành công, mục tiêu của Đảng Lao động Triều Tiên được bổ sung thêm gồm cách mạng dân chủ chống đế quốc và chống phong kiến, pháp lệnh về cải cách ruộng đất, pháp lệnh về bình đẳng giới, quyết tâm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Triều Tiên, không ngừng nâng cao phúc lợi của nhân dân Triều Tiên. Đảng Lao động Triều Tiên chủ trương lấy quần chúng nhân dân là trên hết, tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước cường thịnh, văn minh, xã hội chủ nghĩa.

Đảng Lao động Triều Tiên đã trải qua 7 kỳ đại hội. Kỳ đại hội gần đây nhất là vào tháng 5 năm 2016.

Từ 1945 đến 1994, Bí thư thứ nhất là Kim Nhật Thành (Kim Il Sung).

Từ 1994 đến 2011, Bí thư thứ nhất là Kim Chính Nhật (Kim Jong In).

Từ năm 2011 đến nay, Bí thư thứ nhất là Kim Chính Ân (Kim Jong Un).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

(ĐCSVN) - Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và...

Liên kết website