Đảng Lao động Triều Tiên

Đảng Lao động Triều Tiên ngày nay có tiền thân là Đảng Cộng sản Triều Tiên, được thành lập ngày 25 tháng 4 năm 1925, tại Seoul (là thủ đô của Hàn Quốc ngày nay). Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Triều Tiên là ông Kim Yong-bom

Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Đảng Lao động Triều Tiên được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Đảng Cộng sản Triều Tiên và Đảng Dân chủ mới Triều Tiên. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Lao động Triều Tiên là ông Pak Heon-yeong. Trụ sở của Đảng Lao động Triều Tiên vẫn đặt tại Seoul. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 3, ông Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) lên thay ông Pak Heon-yeong trở thành Bí thư thứ nhất đến lúc qua đời.

Đảng Lao động Triều Tiên lấy tư tưởng "chủ thể" làm tư tưởng chỉ đạo (tư tưởng chủ thể là tư tưởng coi quần chúng nhân dân là người chủ của cách mạng và xây dựng), được Kim Nhật Thành khởi xướng, kiên trì nguyên tắc tự chủ về chính trị, tự lập về kinh tế và tự vệ về quốc phòng, đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoà bình thống nhất đất nước.

Đảng Lao động Triều Tiên có mục tiêu cơ bản là phụng sự lợi ích của nhân dân Triều Tiên. Sau cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật Bản của nhân dân Triều Tiên thành công, mục tiêu của Đảng Lao động Triều Tiên được bổ sung thêm gồm cách mạng dân chủ chống đế quốc và chống phong kiến, pháp lệnh về cải cách ruộng đất, pháp lệnh về bình đẳng giới, quyết tâm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Triều Tiên, không ngừng nâng cao phúc lợi của nhân dân Triều Tiên. Đảng Lao động Triều Tiên chủ trương lấy quần chúng nhân dân là trên hết, tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước cường thịnh, văn minh, xã hội chủ nghĩa.

Đảng Lao động Triều Tiên đã trải qua 7 kỳ đại hội. Kỳ đại hội gần đây nhất là vào tháng 5 năm 2016.

Từ 1945 đến 1994, Bí thư thứ nhất là Kim Nhật Thành (Kim Il Sung).

Từ 1994 đến 2011, Bí thư thứ nhất là Kim Chính Nhật (Kim Jong In).

Từ năm 2011 đến nay, Bí thư thứ nhất là Kim Chính Ân (Kim Jong Un).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy hoạch báo chí chính thức được Thủ tướng phê duyệt

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. ...

CPTPP: Cánh cửa lớn nhưng nhiều thách thức

Ngày 14/1/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức có hiệu lực với Việt Nam, hứa hẹn mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cho nhiều ngành hàng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế....

Quy hoạch cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

(ĐCSVN) – Trung ương nhấn mạnh và khẳng định, trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu...

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

(ĐCSVN) – Yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương cần tiến hành thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chống “chạy” chức, “chạy” quy hoạch....

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(ĐCSVN) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), vừa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 04-QĐi/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy....

Không có “vùng cấm”

(ĐCSVN) – Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong đó có cả một số cán bộ cấp tướng. Điều đó chứng minh cho quan điểm của Đảng là không có “vùng cấm” trong...

Liên kết website