Đảng Lao động Triều Tiên

Đảng Lao động Triều Tiên ngày nay có tiền thân là Đảng Cộng sản Triều Tiên, được thành lập ngày 25 tháng 4 năm 1925, tại Seoul (là thủ đô của Hàn Quốc ngày nay). Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Triều Tiên là ông Kim Yong-bom

Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Đảng Lao động Triều Tiên được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Đảng Cộng sản Triều Tiên và Đảng Dân chủ mới Triều Tiên. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Lao động Triều Tiên là ông Pak Heon-yeong. Trụ sở của Đảng Lao động Triều Tiên vẫn đặt tại Seoul. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 3, ông Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) lên thay ông Pak Heon-yeong trở thành Bí thư thứ nhất đến lúc qua đời.

Đảng Lao động Triều Tiên lấy tư tưởng "chủ thể" làm tư tưởng chỉ đạo (tư tưởng chủ thể là tư tưởng coi quần chúng nhân dân là người chủ của cách mạng và xây dựng), được Kim Nhật Thành khởi xướng, kiên trì nguyên tắc tự chủ về chính trị, tự lập về kinh tế và tự vệ về quốc phòng, đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoà bình thống nhất đất nước.

Đảng Lao động Triều Tiên có mục tiêu cơ bản là phụng sự lợi ích của nhân dân Triều Tiên. Sau cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật Bản của nhân dân Triều Tiên thành công, mục tiêu của Đảng Lao động Triều Tiên được bổ sung thêm gồm cách mạng dân chủ chống đế quốc và chống phong kiến, pháp lệnh về cải cách ruộng đất, pháp lệnh về bình đẳng giới, quyết tâm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Triều Tiên, không ngừng nâng cao phúc lợi của nhân dân Triều Tiên. Đảng Lao động Triều Tiên chủ trương lấy quần chúng nhân dân là trên hết, tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước cường thịnh, văn minh, xã hội chủ nghĩa.

Đảng Lao động Triều Tiên đã trải qua 7 kỳ đại hội. Kỳ đại hội gần đây nhất là vào tháng 5 năm 2016.

Từ 1945 đến 1994, Bí thư thứ nhất là Kim Nhật Thành (Kim Il Sung).

Từ 1994 đến 2011, Bí thư thứ nhất là Kim Chính Nhật (Kim Jong In).

Từ năm 2011 đến nay, Bí thư thứ nhất là Kim Chính Ân (Kim Jong Un).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

3 trường hợp đặc cách tuyển dụng công chức

(ĐCSVN) - Tăng lương cơ sở, lương hưu; đặc cách tuyển dụng công chức; công dân được quyền đề xuất bản án, quyết định thành án lệ; sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư... có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ… là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2019.

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

(ĐCSVN) - Phấn đấu đến năm 2025, mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo đảm tự chủ chi thường xuyên; 75% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50% chi thường xuyên.

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư áp dụng từ năm ngân sách 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

Ban hành kế hoạch triển khai, sắp xếp lại các cơ quan báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025.

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Liên kết website