Đảng Nhân dân Cămpuchia

Năm 1951, Đảng Cộng sản Đông Dương tách ra thành ba đảng riêng biệt của ba nước Đông Dương. Ngày 21 tháng 9 năm 1951, Đảng Nhân dân cách mạng Khmer được thành lập tại Việt Bắc (Việt Nam), lấy hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin. Ông Sơn Ngọc Minh được cử giữ chức quyền Chủ tịch đảng.

Sau Hiệp nghị Giơnevơ (Genève) năm 1954, Đảng Nhân dân cách mạng Cămphuchia rút vào hoạt động bí mật. Đại hội II (30/9/1960), Tuxamut là Tổng Bí thư. Từ tháng 1/1963, tập đoàn Pôn Pôt (Pol Pot) - Iêng Xary (Ieng Sary) tiếm quyền trong Đảng. Tháng 4/1975, sau khi chế độ Lon Non bị lật đổ, Pôn Pốt lên làm Thủ tướng và đổi tên Đảng Nhân dân cách mạng Cămphuchia (CPRP) thành Đảng Công nhân Khmer (WPK), ngay sau đó thực hiện chính sách diệt chủng đối với nhân dân Cămpuchia (1975 - 1979).

Đại hội III của Đảng (5 - 9/1/1979) đã thông qua Cương lĩnh và Điều lệ mới với nhiệm vụ "đánh đổ chính quyền của tập đoàn phản động Pôn Pôt - Iêng Xary, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân, làm cho Cămpuchia trở thành một nước hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội". Sau khi được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam, các lực lượng vũ trang và nhân dân Cămpuchia đã đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn pốt - Yêng Xary (1979). 

 Đại hội IV (26 - 28/5/1981) đề ra nhiệm vụ trung tâm của cách mạng là bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, xây dựng tổ quốc và chính thức lấy lại tên là Đảng Nhân dân cách mạng Cămpuchia (CPRP). Đại hội cử ông Hêng Xomrin (Heng Samrin) làm Tổng Bí thư.

Đại hội V (13 - 16/10/1985) đã tổng kết 7 năm hồi sinh của dân tộc, đề ra nhiệm vụ chiến lược chung và các chủ trương mới về đối nội, đối ngoại. Ông Hêng Xomrin tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đảng.

Ngày 17/10/1991, Đại hội bất thường Đảng Nhân dân cách mạng Cămpuchia đã đổi tên thành Đảng Nhân dân Cămpuchia (CPP), ông Hêng Xomrin được cử làm Chủ tịch danh dự, ông Chia Xim làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và ông Hun Xen (Hun Sen) làm Phó chủ tịch.

Hiện nay Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) là đảng cầm quyền ở Cămpuchia với ông Hun Xen làm Thủ tướng, Chea Sim làm Chủ tịch Thượng nghị viện, và Hêng Xomrin làm Chủ tịch Quốc hội (Hạ nghị viện) Cămpuchia. Đảng giành 64 ghế trong tổng số 123 ghế Quốc hội trong tổng tuyển cử năm 1998, 73 ghế trong tổng tuyển cử năm 2003 và 90 ghế trong tổng tuyển cử năm 2008./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Quy hoạch báo chí chính thức được Thủ tướng phê duyệt

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. ...

CPTPP: Cánh cửa lớn nhưng nhiều thách thức

Ngày 14/1/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức có hiệu lực với Việt Nam, hứa hẹn mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cho nhiều ngành hàng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế....

Quy hoạch cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

(ĐCSVN) – Trung ương nhấn mạnh và khẳng định, trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu...

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

(ĐCSVN) – Yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương cần tiến hành thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chống “chạy” chức, “chạy” quy hoạch....

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(ĐCSVN) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), vừa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 04-QĐi/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy....

Không có “vùng cấm”

(ĐCSVN) – Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong đó có cả một số cán bộ cấp tướng. Điều đó chứng minh cho quan điểm của Đảng là không có “vùng cấm” trong...

Liên kết website