• Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít

  Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít được thành lập ngày 26-12-1925 trong cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống đế quốc vì độc lập dân tộc; lấy những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho hoạt động, phấn đấu để thiết lập trên đất nước Ấn Độ một chế độ xã hội XHCN, CSCN không có bóc lột, áp bức giai cấp

 • Đảng Cộng sản Nhật Bản

  Đảng Cộng sản Nhật Bản thành lập ngày 15-7-1922. Từ khi thành lập đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ II, Đảng hoạt động bí mật, nhiều lần bị khủng bố trắng, nhưng vẫn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình, kiên quyết chống chiến tranh đế quốc; đồng thời xác định nhiệm vụ của cách mạng Nhật Bản là làm cách mạng XHCN sau khi tiến hành cách mạng dân chủ tư sản.

 • Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha

  Đảng Cộng sản (ĐCS) Bồ Đào Nha được thành lập ngày 6-3-1921. Sau cuộc đảo chính quân sự - phát xít tháng 5-1926, Đảng liên tục đấu tranh cách mạng trong điều kiện khắc nghiệt, hoạt động bí mật gian khổ dưới chế độ độc tài phát xít. 

 • Ðảng Cộng sản Hy Lạp

  Gần 84 năm qua, kể từ khi ra đời (17/11/1918), Đảng Cộng sản (ĐCS) Hy Lạp đã trải qua những chặng đường hoạt động không ít thăng trầm. Song, Đảng vẫn kiên trì trụ vững và phát triển trong tư cách một chính đảng Macxit - Lêninit chân chính.

 • Đảng cộng sản Canađa

  Dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và cao trào cách mạng thế giới những năm đầu thập niên 20 của thế kỷ XX, ngày 25-5-1921 Đảng Cộng sản (ĐCS) Canađa được bí mật thành lập.

 • Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga

  Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là chính đảng của giai cấp công nhân Nga. Thành lập tháng 3 năm 1898 trên cơ sở hợp nhất các "Liên minh đấu tranh vì giải phóng giai cấp công nhân" ở Pêtecbua, Matxcơva và một số nơi khác. Nhưng Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đã sớm tan rã vì không cùng đường lối với những người Bônsêvich. 

 • Đảng Cộng sản Bỉ

  Đảng Cộng sản Bỉ (PCB) được thành lập ngày 4 tháng 9 năm 1921 trong hoàn cảnh cách mạng thế giới phát triển thành cao trào dưới ảnh hưởng của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga. 

 • Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela

  Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) được thành lập ngày 2-3-2008, là sự kế thừa của Đảng Cộng sản Venezuela. Ngày nay, Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela là đảng cầm quyền ở Venezuela, là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Venezuela.

1 2 3 4

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 về việc công bố dịch COVID-19.

Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc

(ĐCSVN) - Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

(ĐCSVN) - Cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(ĐCSVN)- Ngày 11-2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Báo điện tử ĐCSVN trân trọng...

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Liên kết website