• Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít

  Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít được thành lập ngày 26-12-1925 trong cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống đế quốc vì độc lập dân tộc; lấy những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho hoạt động, phấn đấu để thiết lập trên đất nước Ấn Độ một chế độ xã hội XHCN, CSCN không có bóc lột, áp bức giai cấp

 • Đảng Cộng sản Nhật Bản

  Đảng Cộng sản Nhật Bản thành lập ngày 15-7-1922. Từ khi thành lập đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ II, Đảng hoạt động bí mật, nhiều lần bị khủng bố trắng, nhưng vẫn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình, kiên quyết chống chiến tranh đế quốc; đồng thời xác định nhiệm vụ của cách mạng Nhật Bản là làm cách mạng XHCN sau khi tiến hành cách mạng dân chủ tư sản.

 • Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha

  Đảng Cộng sản (ĐCS) Bồ Đào Nha được thành lập ngày 6-3-1921. Sau cuộc đảo chính quân sự - phát xít tháng 5-1926, Đảng liên tục đấu tranh cách mạng trong điều kiện khắc nghiệt, hoạt động bí mật gian khổ dưới chế độ độc tài phát xít. 

 • Ðảng Cộng sản Hy Lạp

  Gần 84 năm qua, kể từ khi ra đời (17/11/1918), Đảng Cộng sản (ĐCS) Hy Lạp đã trải qua những chặng đường hoạt động không ít thăng trầm. Song, Đảng vẫn kiên trì trụ vững và phát triển trong tư cách một chính đảng Macxit - Lêninit chân chính.

 • Đảng cộng sản Canađa

  Dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và cao trào cách mạng thế giới những năm đầu thập niên 20 của thế kỷ XX, ngày 25-5-1921 Đảng Cộng sản (ĐCS) Canađa được bí mật thành lập.

 • Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga

  Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là chính đảng của giai cấp công nhân Nga. Thành lập tháng 3 năm 1898 trên cơ sở hợp nhất các "Liên minh đấu tranh vì giải phóng giai cấp công nhân" ở Pêtecbua, Matxcơva và một số nơi khác. Nhưng Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đã sớm tan rã vì không cùng đường lối với những người Bônsêvich. 

 • Đảng Cộng sản Bỉ

  Đảng Cộng sản Bỉ (PCB) được thành lập ngày 4 tháng 9 năm 1921 trong hoàn cảnh cách mạng thế giới phát triển thành cao trào dưới ảnh hưởng của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga. 

 • Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela

  Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) được thành lập ngày 2-3-2008, là sự kế thừa của Đảng Cộng sản Venezuela. Ngày nay, Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela là đảng cầm quyền ở Venezuela, là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Venezuela.

1 2 3 4

Quy hoạch báo chí chính thức được Thủ tướng phê duyệt

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. ...

CPTPP: Cánh cửa lớn nhưng nhiều thách thức

Ngày 14/1/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức có hiệu lực với Việt Nam, hứa hẹn mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cho nhiều ngành hàng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế....

Quy hoạch cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

(ĐCSVN) – Trung ương nhấn mạnh và khẳng định, trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu...

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

(ĐCSVN) – Yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương cần tiến hành thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chống “chạy” chức, “chạy” quy hoạch....

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(ĐCSVN) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), vừa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 04-QĐi/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy....

Không có “vùng cấm”

(ĐCSVN) – Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong đó có cả một số cán bộ cấp tướng. Điều đó chứng minh cho quan điểm của Đảng là không có “vùng cấm” trong...

Liên kết website