Tenlơnman (1886 - 1944)
 
 Tenlơnman (1886 - 1944)

Ernst Thälmann được sinh ra ở Hambua (Hambourg).

Những năm 1903 - 1917, là đảng viên Đảng Xã hội Dân chủ Đức.

Từ 1917 đến 1920, đảng viên Đảng Xã hội Dân chủ Độc lập Đức. Từ 1920, đảng viên Đảng Cộng sản Đức.

Tham gia cuộc cách mạng tháng 11/1918, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Hambua năm 1923.

Năm 1923, là uỷ viên Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Đức.

Từ 1925, Chủ tịch Đảng.

Từ 1924 đến 1933, nghị sĩ Quốc hội Đức, được Đảng Cộng sản Đức đưa ra tranh cử tổng thống các năm 1925 và 1932.

Từ 1924 đến 1928, là uỷ viên dự khuyết, từ 1928 đến 1934, uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản.

Tháng 3/1933, bị Cơ quan mật vụ Đức quốc xã (phát xít Đức) - Gextapô (Gestapo) bắt.

Tháng 8/1944, bị phát xít Đức giết ở trại tập trung Bukhenvan (Buchenwald).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

(ĐCSVN) - Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và...

Liên kết website