Tenlơnman (1886 - 1944)
 
 Tenlơnman (1886 - 1944)

Ernst Thälmann được sinh ra ở Hambua (Hambourg).

Những năm 1903 - 1917, là đảng viên Đảng Xã hội Dân chủ Đức.

Từ 1917 đến 1920, đảng viên Đảng Xã hội Dân chủ Độc lập Đức. Từ 1920, đảng viên Đảng Cộng sản Đức.

Tham gia cuộc cách mạng tháng 11/1918, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Hambua năm 1923.

Năm 1923, là uỷ viên Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Đức.

Từ 1925, Chủ tịch Đảng.

Từ 1924 đến 1933, nghị sĩ Quốc hội Đức, được Đảng Cộng sản Đức đưa ra tranh cử tổng thống các năm 1925 và 1932.

Từ 1924 đến 1928, là uỷ viên dự khuyết, từ 1928 đến 1934, uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản.

Tháng 3/1933, bị Cơ quan mật vụ Đức quốc xã (phát xít Đức) - Gextapô (Gestapo) bắt.

Tháng 8/1944, bị phát xít Đức giết ở trại tập trung Bukhenvan (Buchenwald).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư áp dụng từ năm ngân sách 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

Ban hành kế hoạch triển khai, sắp xếp lại các cơ quan báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025.

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Quy hoạch báo chí chính thức được Thủ tướng phê duyệt

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. ...

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Liên kết website