Xuphanuvông (1909 - 1995)
 
 Xuphanuvông (1909 - 1995)

Sau khi tốt nghiệp kĩ sư công chính tại Pháp. Năm 1937, về nước, làm việc trong ngành công chính ở Lào và Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám thành công ở Việt Nam, ông gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, bắt đầu quá trình tham gia cách mạng. Sau ngày nước Lào tuyên bố độc lập (12/10/1945), ông giữ chức bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sau kiêm Tổng Chỉ huy các lực lượng vũ trang trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Ông trực tiếp chỉ huy trận đánh của Liên quân Lào - Việt ở Thà Khẹc (Thakhek) ngày 21/3/1946, bị thương khi đang vượt sông Mêkông cùng Chính phủ Lào độc lập Itxara (Itssara) tạm lánh sang Thái Lan để tập hợp lực lượng tiến hành kháng chiến.

Tháng 10/1949, bí mật trở về vùng rừng núi phía đông tiếp tục hoạt động. Tháng 8/1950, tại Đại hội Quốc dân Pa Thét Lào (Pathet Lao), ông được cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào tự do (Neo Lao Itxara) và Thủ tướng Chính phủ kháng chiến.

Theo Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương(1954), vùng giải phóng của cách mạng Lào gồm hai tỉnh Sầm Nưa (Samneua) và Phông Xa lì (Phong - Saly). Tháng 3/1955, ông là một trong những người sáng lập Đảng Nhân dân Lào (sau là Đảng Nhân dân cách mạng Lào); tháng 1/1956, được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Lào yêu nước Neo Lào Hắc xạt (Neo Lao Hak Sat). Theo chủ trương hoà hợp dân tộc, ông được bầu vào Quốc hội Viêng Chăn với số phiếu cao nhất; tháng 11.1957, giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Xây dựng và Đô thị trong Chính phủ Liên hiệp.

Tháng 7/1959, ông bị Chính phủ phản động do Phủi Xananikon (Phoui Sananikone) cầm đầu bắt giữ trái phép. Đêm 23/5/1960, ông bí mật vượt ngục trở về căn cứ an toàn. Theo tinh thần Hội nghị Giơnevơ về Lào (1962), Chính phủ Liên hiệp dân tộc gồm 3 phái được thành lập, Xuphanuvông giữ chức Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Kế hoạch. Chỉ 9 tháng sau, do sự phá hoại của phái hữu được Mỹ ủng hộ, Chính phủ Liên hiệp 3 phái không hoạt động được, ông rút về vùng giải phóng. Đảng Nhân dân cách mạng Lào kiên trì lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tháng 2/1972, ông được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Theo tinh thần Hội nghị Viêng Chăn (3/1973), Xuphanuvông được cử làm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia chính trị liên hiệp.

Ngày 2/12/1975, nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào thành lập, Hoàng thân Xuphanuvông được bầu làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao.

Từ 1991, vì sức yếu, ông giữ chức cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào cho đến khi qua đời.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

3 trường hợp đặc cách tuyển dụng công chức

(ĐCSVN) - Tăng lương cơ sở, lương hưu; đặc cách tuyển dụng công chức; công dân được quyền đề xuất bản án, quyết định thành án lệ; sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư... có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ… là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2019.

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

(ĐCSVN) - Phấn đấu đến năm 2025, mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo đảm tự chủ chi thường xuyên; 75% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50% chi thường xuyên.

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư áp dụng từ năm ngân sách 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

Ban hành kế hoạch triển khai, sắp xếp lại các cơ quan báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025.

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Liên kết website