Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO) - ASEAN Confederation of Women’s Organisations (ACWO)
Đây là một tổ chức liên chính phủ, bao gồm Hội đồng cấp quốc gia của các tổ chức phụ nữ trong mỗi nước thành viên ASEAN, với nỗ lực thúc đẩy sự tham gia, đóng góp và thụ hưởng của phụ nữ trong quá trình phát triển ở mỗi quốc gia và khu vực. Trụ sở chính của liên đoàn đặt tại WaterlooSingapore.

ACWO là diễn đàn của phụ nữ ASEAN để trao đổi kinh nghiệm, các vấn đề liên quan đến phụ nữ; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các dự án quốc gia và khu vực; thúc đẩy việc thực hiện các cam kết của chính phủ các nước ASEAN. ACWO hoạt động theo cơ chế luân phiên.

Đại hội đồng ACWO đầu tiên được tổ chức tạiJakarta, Indonexia ngày 21 tháng 2 năm 1984. Từ khi thành lập đến nay, ACWO có quan hệ chặt chẽ với Uỷ ban Phụ nữ ASEAN (ACW), Uỷ ban các chính phủ ASEAN về phát triển xã hội. Năm 1995, ACWO tham gia vào Hội đồng kinh tế xã hội của Liên hợp quốc. Điều này cũng cho phép tổ chức tham gia vào các cuộc thảo luận quan trọng của Liên hợp quốc liên quan đến phụ nữ như Uỷ ban Địa vị phụ nữ của Liên hợp quốc, Uỷ ban CEDAW (Công ước xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ)…

Hiện tại, ACWO gồm 10 nước thành viên; Hội Liên hiệp phụ nữ ViệtNamgia nhập ACWO vào tháng 6/1996.

Tính đến nay, ACWO đã triệu tập được 13 đại hội đồng với các chủ đề khác nhau, phản ánh mối quan tâm của phụ nữ. Vừa qua, với vai trò là Chủ tịch Liên đoàn Hội Phụ nữ ASEAN (ACWO) nhiệm kỳ 2008-2010, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng ACWO lần thứ 14 tại Hà Nội với chủ đề“Tăng cường sự tham gia hiệu quả của phụ nữ vì một ASEAN hoà bình, thịnh vượng và phát triển bền vững”.

Mở đầu thế kỷ XXI, ACWO đã tập trung giải quyết các vấn đề: “Thiên niên kỷ mới - phụ nữ ASEAN tiến lên phía trước” (tháng 5/2000 tại Malaixia); “Toàn cầu hoá - nâng cao quyền năng kinh tế, chính trị - xã hội cho phụ nữ” (tháng 7/2002 tại Xinhgapo); “Xoá bỏ bạo hành đối với phụ nữ” (tháng 7/2004 tại Thái Lan); “Công nghệ thông tin (ICT): thương mại điện tử và chính phủ điện tử nhằm đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn ở ASEAN” (tháng 9/2006 tại Brunây); và “Phụ nữ trong kinh tế: nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế toàn cầu hóa” (tháng 11/2008, Philippin).

Trong tương lai, ACWO sẽ nỗ lực hướng đến những mục tiêu đã đề ra, đó là: phối hợp và hành động với các tổ chức phụ nữ quốc gia của các nước thành viên ASEAN; phục vụ và hoạt động như một trung tâm tài nguyên cho việc thu thập và phổ biến thông tin và các tài liệu khác liên quan đến các mục tiêu của ACWO; cung cấp diễn đàn trao đổi và thảo luận về các vấn đề liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong mọi lĩnh vực và phúc lợi của khu vực ASEAN; tăng cường hợp tác với Liên hợp quốcvà các tổ chức, cơ quan quốc tế và khu vực có liên quan.

 
ĐP (Tổng hợp)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Quy hoạch báo chí chính thức được Thủ tướng phê duyệt

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. ...

CPTPP: Cánh cửa lớn nhưng nhiều thách thức

Ngày 14/1/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức có hiệu lực với Việt Nam, hứa hẹn mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cho nhiều ngành hàng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế....

Quy hoạch cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

(ĐCSVN) – Trung ương nhấn mạnh và khẳng định, trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu...

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

(ĐCSVN) – Yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương cần tiến hành thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chống “chạy” chức, “chạy” quy hoạch....

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(ĐCSVN) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), vừa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 04-QĐi/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy....

Không có “vùng cấm”

(ĐCSVN) – Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong đó có cả một số cán bộ cấp tướng. Điều đó chứng minh cho quan điểm của Đảng là không có “vùng cấm” trong...

Liên kết website