Quỹ Đầu tư phát triển Liên hợp quốc (UNCDF) - United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
Theo Nghị quyết 2321(XXII) năm 1967 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, UNCDF là cơ quan trực thuộc nằm trong Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), chịu sự giám sát và quản lý của Tổng Giám đốc UNDP; Hội đồng Chấp hành của UNDP đồng thời là Hội đồng Chấp hành của UNCDF; đại diện thường trú của UNDP cũng là đại diện của UNCDF ở cấp quốc gia.
 Mục tiêu chính của UNCDF là hỗ trợ các nước nghèo, chủ yếu là các nước chậm phát triển nhất (LDCs) thông qua các chương trình phát triển địa phương và các hoạt động tài chính vi mô. Hiện nay các hoạt động của UNCDF tập trung vào 2 lĩnh vực chính, đó là: chính quyền địa phương (local governance) và tài chính vi mô (microfinance).Phương thức hoạt động của UNCDF là đầu tư cho người nghèo, nâng cao năng lực sản xuất và tinh thầntự lực cho cộng đồng người nghèo bằng cách tăng cường sự tiếp cận của người nghèo với các cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cơ bản tại địa phương. Các hoạt động của UNCDF đồng thời còn nhằm tăng cường ảnh hưởng của cộng đồng người nghèo đối với các hoạt động đầu tưtrong lĩnh vựckinh tế và xã hội trực tiếp tác động đến cuộc sống và kế sinh nhai của họ.
Để thực hiện giảm nghèo cho cộng đồng người nghèo, mục tiêu các chính sách hỗ trợ của UNCDF nhằm: đảm bảo tính tự chủ (các chương trình và dự án của UNCDF tài trợ do quốc gia đó làm chủ và thực hiện); xây dựng năng lực (tăng cường năng lực quản lý,điều hànhcho các chính quyền địa phương và các thể chế tài chính địa phương); khuyến khích tham gia (đảm bảo sự tham gia của người dân, đặc biệt của phụ nữ); tăng cườngđổi mới (thí điểm một số phương thức mới trong việc thiết kế và thực hiện các chương trình phát triển địa phương và các hoạt động tài chính vi mô); tác độngđếnchính sách (phối hợp chặt chẽ với các chính phủ và các đối tác khác thúc đẩy thay đổi chính sách có lợi cho việc quản lý củachính quyền địa phương, phân cấp vàtạo môi trường tài chính vi mô thông thoáng);đảm bảo sựbền vững (đảm bảo tất cả các dự án có chương trình hành động bền vững kể cả khi UNCDF chấm dứt sự hỗ trợ); quan hệ vớiđối tác (khuyến khích mối quan hệ đối tác chặt chẽ với chính phủ, với các tổ chức đa phương, song phương, khu vực tư nhân và xã hội dân sự).
Quan hệ hợp tác của Quỹ Đầu tư phát triển Liên hợp quốc với Việt Nam được thiết lập từ năm 1978 khiQuỹ nàybắt đầu giúp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, UNCDF đã phối hợp UNDP hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển của UNDP/UNCDF nhằm tăng cường năng lực quản lýcho các cấp chính quyền thôn, xã, huyện và tỉnh.
Năm 1990, UNCDF đã hỗ trợ ViệtNamxây dựng chương trình hợp tác phát triển 1990-1995 cho tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Chương trình có 5 dự án với tổng số vốn là 18,2 triệu đô-la Mỹ, trong đó vốn của UNCDF là 17,5 triệu đô-la và 0,7 triệu của UNDP. Nội dung chính của chương trình là đầu tư vào thuỷ lợi, giao thông, vận tải và cung cấp điện ở một số khu vực nông thôn; thiết lậpcơ chế xác định, thẩm định và thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng;tăng cường năng lực của chi nhánh ngân hàng ngoại thương Đà Nẵng để cung cấp tín dụng cho các xí nghiệp sản xuất và xây dựng ở địa phương. Chương trình này đã được cả Chính phủ, UNCDF và UNDP đánh giá là có hiệu quả cao, có nhiều đóng góp cho công cuộc xoá đói giảm nghèoở tỉnh QuảngNam- Đà Nẵng lúc bấy giờ.
Từ 1996 đến 2001, UNCDF phối hợp với UNDP và Cơ quan Phát triển quốc tế Ôt-xtrây-li-a hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng một dự án quy mô lớn: “Quỹ Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn (RIDEF)” với tổng ngân sách 11,2 triệu đô-la Mỹ, trong đó UNCDF đóng góp 7,9 triệu đô-la. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực lập kế hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng tại chỗ của chính quyền địa phương; thúc đẩy việc phân cấp quản lý và sự tham gia của người dân; giảm nghèo đói ở các xã nghèo nhất của tỉnh.
Dự án đã xây dựng thành công mô hình thí điểm "Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn" về phương thức tiếp cận mới trong việc lập kế hoạch, đầu tư kinh phí và cung cấp các hàng hoá và dịch vụ công tại ViệtNam. Nhờ có sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cũng như sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Ôt-xtrây-lia (AusAID), 122 xã và 15 huyện đã có khả năng quản lý các hoạt động phát triển kinh tế- xã hộicủa địa phương mình, kể cả việc xác định nhu cầu cụ thể, lập kế hoạch, thực hiện và bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông thôn.
              Đinh Phương (Theo Bộ Ngoại Giao, Các tổ chức quốc tế và VN, Nxb CTQG)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(ĐCSVN)- Ngày 11-2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Báo điện tử ĐCSVN trân trọng...

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Liên kết website