Hà Huy Tập tiểu sử
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2006
  • 759

CHƯƠNG TRÌNH VIẾT TIỂU SỬ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

 

 

HÀ HUY TẬP TIỂU SỬ

 

  

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA, HÀ NỘI – 2006

 

 

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH

 

Phan Diễn                       Trưởng ban

Nguyễn Phú Trọng          Ủy viên

Trần Đình Hoan              Ủy viên      

Nguyễn Khoa Điềm         Ủy viên

Lê Hữu Nghĩa                 Ủy viên

 

 BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH

 

GS.TS. Lê Hữu Nghĩa                        Chủ nhiệm

PGS.TS. Nguyễn Khánh Bật               Phó chủ nhiệm

PGS.TS. Lê Văn Tích                        Ủy viên Thư ký

 

 BAN BIÊN SOẠN

 

TS. Nguyễn Thị Kim Dung (Chủ biên)

GS. Trần Thành

NNC. Nguyễn Thành

TS. Trần Văn Hải

TS. Trần Minh Trưởng

ThS. Nguyễn Thị Giang

CN. Lưu Quang Đà

Tư liệu cùng chuyên mục

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

(ĐCSVN) - Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và...

Liên kết website