Nguyễn Văn Cừ tiểu sử
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2007
  • 667

CHƯƠNG TRÌNH VIẾT TIỂU SỬ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO

CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

 

   

 

NGUYỄN VĂN CỪ

TIỂU SỬ

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HÀ NỘI – 2007

 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH 

TRƯƠNG TẤN SANG                                                Trưởng ban

PHAN DIỄN                                                                 Uỷ viên

HỒ ĐỨC VIỆT                                                            Uỷ viên

TÔ HUY RỨA                                                              Uỷ viên

LÊ HỮU NGHĨA                                                          Uỷ viên

 

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH 

GS, TS. LÊ HỮU NGHĨA                                          Chủ nhiệm

PGS, TS. NGUYỄN KHÁNH BẬT                              Phó Chủ Nhiệm

PGS, TS. LÊ VĂN TÍCH                                             Uỷ viên Thư ký

 

BAN BIÊN SOẠN

 

                                      TS. TRẦN MINH TRƯỞNG (Chủ biên)

                                      ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

                                      TS. TRẦN HẢI

                                      TS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG

                                      TS. ĐẶNG VĂN THÁI

                                      ThS. NGUYỄN THỊ GIANG

Tư liệu cùng chuyên mục

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

(ĐCSVN) - Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và...

Liên kết website