Nghị quyết số 30b-NQ/TW ngày 17/12/1985, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khoá V) về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA V)

Số 30b-NQ/TW, ngày 17 tháng 12 năm 1985

Về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

------------------------------

- Thi hành quy định của Điều lệ Đảng,

- Theo đề nghị của Bộ Chính trị,

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V)

Quyết định:

1. Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng vào cuối quý IV năm 1986. Ngày cụ thể do Bộ Chính trị quyết định.

2. Nội dung của Đại hội:

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ V (chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội) và về phương hướng, nhiệm vụ các mặt công tác trong thời gian tới (chủ yếu là về phương hướng chiến lược kinh tế, xã hội và nhiệm vụ của kế hoạch nhà nước 5 năm 1986-1990).

b) Quyết định một số điểm sửa đổi trong Điều lệ Đảng.

c) Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI).

3. Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị chuẩn bị các đề án và chuẩn bị nhân sự của Đại hội. Ban Bí thư chỉ đạo việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, xúc tiến việc chuẩn bị phục vụ Đại hội và các công việc khác cần thiết cho việc triệu tập và tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng.

(Nghị quyết này đã được Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí thông qua trong phiên họp sáng 17-12-1985).

----------------------
Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

3 trường hợp đặc cách tuyển dụng công chức

(ĐCSVN) - Tăng lương cơ sở, lương hưu; đặc cách tuyển dụng công chức; công dân được quyền đề xuất bản án, quyết định thành án lệ; sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư... có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ… là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2019.

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

(ĐCSVN) - Phấn đấu đến năm 2025, mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo đảm tự chủ chi thường xuyên; 75% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50% chi thường xuyên.

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư áp dụng từ năm ngân sách 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

Ban hành kế hoạch triển khai, sắp xếp lại các cơ quan báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025.

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Liên kết website