Nghị quyết số 30b-NQ/TW ngày 17/12/1985, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khoá V) về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA V)

Số 30b-NQ/TW, ngày 17 tháng 12 năm 1985

Về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

------------------------------

- Thi hành quy định của Điều lệ Đảng,

- Theo đề nghị của Bộ Chính trị,

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá V)

Quyết định:

1. Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng vào cuối quý IV năm 1986. Ngày cụ thể do Bộ Chính trị quyết định.

2. Nội dung của Đại hội:

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ V (chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội) và về phương hướng, nhiệm vụ các mặt công tác trong thời gian tới (chủ yếu là về phương hướng chiến lược kinh tế, xã hội và nhiệm vụ của kế hoạch nhà nước 5 năm 1986-1990).

b) Quyết định một số điểm sửa đổi trong Điều lệ Đảng.

c) Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI).

3. Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị chuẩn bị các đề án và chuẩn bị nhân sự của Đại hội. Ban Bí thư chỉ đạo việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, xúc tiến việc chuẩn bị phục vụ Đại hội và các công việc khác cần thiết cho việc triệu tập và tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng.

(Nghị quyết này đã được Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí thông qua trong phiên họp sáng 17-12-1985).

----------------------
Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

(ĐCSVN) - Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và...

Liên kết website