Đồng chí Đỗ Văn Chiến

- Họ và tên: Đỗ Văn Chiến

- Sinh ngày 10/11/1962

- Dân tộc: Sán Dìu

- Quê quán: xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- Tôn giáo: Không

- Ngày vào Đảng: 13/9/1986; Ngày chính thức: 13/9/1987

- Trình độ học vấn: Kỹ sư nông nghiệp

- Trình độ chính trị: Cao cấp

Chức vụ:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1980-1988: Sinh viên, rồi công tác tại trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái.

11/1988-9/1993: Cán bộ xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

9/1993-12/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

01/1995-01/1996: Phó Trưởng Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang.

02/1996-3/1998: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

4/1998-11/2001: Bí thư Huyện ủy Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

9/2001-4/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

5/2006-01/2009: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, rồi Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

5/2009-01/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

02/2011-8/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016).

8/2011-02/2015: Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (nhiệm kỳ 2010-2015);

02/2015-2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

4/2016-01/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021);.

01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất được bầu vào Ban Bí thư.

3/2021: Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

4/2021: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

6/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2021-2026).

5/2024: Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII của Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website