Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
Kỳ họp thứ 43 Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 02 đến ngày 04/3/2020 (Ảnh: Hiền Hòa)

Hướng dẫn nhằm đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ của đảng bộ. Từ đó, cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp rút ra những bài học, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, qua tổng kết, đề xuất, kiến nghị về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, hoặc ban hành mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Hướng dẫn yêu cầu việc tổng kết phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, đề cao tự phê bình và phê bình.

Về thời gian thực hiện, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết chậm nhất tháng 9/2020 và gửi báo cáo về Ủy ban  Kiểm tra Trung ương trước ngày 25/9/2020. Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự kiến tổng kết trong tháng 10/2020.

Xem toàn văn nội dung Hướng dẫn số 12 tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

(ĐCSVN) - Cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Liên kết website