• Các nước G8

  G8 là nhóm 8 quốc gia công nghiệp hàng đầu của thế giới, bao gồm (Pháp, Đức, Italy, Nhật, Anh, Hoa Kỳ (G6, 1975), Canađa (G7, 1976)) và Nga (không tham gia một số sự kiện). Điểm nhấn của G8 là hội nghị cấp cao về kinh tế và chính trị được tổ chức hàng năm với sự tham gia của những người đứng đầu các nước G8, các quan chức quốc tế, đồng thời cũng có nhiều hội nghị bên lề về chính sách của nhóm. 

 • Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) - United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

  Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR); tên tiếng Anh là United Nations High Commissioner for Refugees là cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc, chịu sự chỉ đạo và phải báo cáo cho ECOSOC và Đại Hội đồng Liên hợp quốc.Cơ quan điều hành của UNHCR là Hội đồng Chấp hành gồm 64 nước thành viên (Executive Committee).

 • Chương trình Lương thực thế giới (WFP) - World Food Programme (WFP)

  Chương trình Lương thực thế giới (WFP); tên tiếng Anh World Food Programme là tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc, chính thức được thành lập theo Nghị quyết 4/65 của Đại hội đồng FAO và Nghị quyết 2095 (XX) của Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 6 và 20/12/1965. Trước đó, WFP được hoạt động thử nghiệm trong 3 năm (1961-1963) theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc và Đại hội đồng FAO năm 1961. Trụ sở WFP đóng tại Rôm, Italia.

 • Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) - United Nations Environment Programme (UNEP)

  Được thành lập ngày 15/12/1972 theo Nghị quyết 2997 (XXVII) của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ngày 05/6 hàng năm là Ngày môi trường thế giới (ngày05/6/1972 là ngày khai mạc Hội nghị Stockhom về môi trường).      

 • Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) - United Nations Development Programme (UNDP)

  Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP); tên tiếng Anh United Nations Development Programme là tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc được thành lập năm 1965 tại Niu Oóc trên cơ sở hợp nhất hai cơ quan của Liên hợp quốc là Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật mở rộng (EPTA) và Quỹ Đặc biệt của Liên hợp quốc.

1

Từ 1/7 tăng lương hưu, lương cơ sở

(ĐCSVN) - Tăng lương hưu, lương cơ sở, trợ cấp; nhiều dịch vụ y tế được giảm giá khi đi khám chữa bệnh; tăng thời gian thực hiện chương trình giảm giá; hỗ trợ chuyển giao công nghệ… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018. ...

Bảo đảm việc giải quyết bồi thường nhà nước nhanh chóng, hiệu quả

(ĐCSVN) – Có hiệu lực từ ngày 1/7, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định về thiệt hại được bồi thường nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua, đồng thời bảo đảm việc giải...

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

(ĐCSVN) – Ban Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW....

Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng(*)

(ĐCSVN) – Toàn văn Bài phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 25/6....

Xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có hành vi dung túng, bao che tham nhũng

(ĐCSVN) - Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào, có dấu hiệu tham nhũng đều phải được xem xét làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có “vùng cấm”. ...

Không được làm sai lệch kết quả trong quá trình kiểm tra, giám sát

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Quy định số 01-QĐi/UBKTTW "về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương" để thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng....

Kết hợp giữa “xây” và “chống” trong công tác xây dựng Đảng

(ĐCSVN) – Đó là kinh nghiệm được Tổng Bí thư chỉ ra tại cuộc họp Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII

Liên kết website