Hà Nam
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy
Ban Thường vụ

01. Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

02. Nguyễn Xuân Đông  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

04. Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

03. Trương Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

05. Lê Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

06. Trần Quốc Hùng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

07. Phạm Tư Lành - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

08. Trần Đức Thuần - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

09. Nguyễn Đức Toàn - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

10. Lê Văn Quyết - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

11. Hà Thị Minh Tâm - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

12. Trần Minh Dũng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

13. Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công an tỉnh

14. Bùi Văn Hùng - Bí thư Thành ủy Phủ Lý

15. Lê Hồng Quân - Bí thư Huyện ủy Bình Lục

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website