Doanh nghiệp, người dân được miễn phí sử dụng tên miền 2 năm
  
 Ảnh minh họa/thoibaotaichinhvietnam.vn

Chương trình “Thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” ở các tỉnh, thành phố trên cả nước” có nội dung như sau:

* Chương trình cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

- Đối tượng: Doanh nghiệp thành lập trong vòng 1 năm tính đến trước thời điểm đăng ký sử dụng tên miền, hộ kinh doanh có giấy đăng ký kinh doanh.

- Sản phẩm: Tên miền “biz.vn”, dịch vụ số kèm theo: Website, email... gắn với tên miền “biz.vn”.

- Chính sách ưu đãi: miễn phí 2 năm sử dụng tên miền “biz.vn” và các dịch vụ số (website, email) cho doanh nghiệp mới thành lập trong vòng 1 năm và hộ kinh doanh cá thể có giấy đăng ký kinh doanh.

*Chương trình cho giới trẻ

- Đối tượng: công dân Việt Nam có độ tuổi từ đủ 18-23.

- Sản phẩm: Tên miền “id.vn”; dịch vụ kèm theo: website, email, CV online/blog

- Chính sách ưu đãi: miễn phí 2 năm sử dụng tên miền “id.vn” và các dịch vụ số (website, email, CV online/blog) cho công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18-23.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website