Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
Kỳ họp thứ 43 Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 02 đến ngày 04/3/2020 (Ảnh: Hiền Hòa)

Hướng dẫn nhằm đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ của đảng bộ. Từ đó, cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp rút ra những bài học, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, qua tổng kết, đề xuất, kiến nghị về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, hoặc ban hành mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Hướng dẫn yêu cầu việc tổng kết phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, đề cao tự phê bình và phê bình.

Về thời gian thực hiện, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết chậm nhất tháng 9/2020 và gửi báo cáo về Ủy ban  Kiểm tra Trung ương trước ngày 25/9/2020. Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự kiến tổng kết trong tháng 10/2020.

Xem toàn văn nội dung Hướng dẫn số 12 tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website