Hướng dẫn về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
đ
Ảnh minh họa: Việt Dũng

Tải văn bản tại đây.

Tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được xác định dựa trên tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP. Thời điểm tính và cách tính tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử như sau:

- Thời điểm tính là thời điểm cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có thẩm quyền nhận được tờ trình và hồ sơ nhân sự theo quy định.

- Cách tính: Lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ trừ đi tuổi của cán bộ tại thời điểm được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu vào vị trí lãnh đạo, quản lý nếu còn đủ 5 năm (60 tháng) trở lên thì đủ điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (chức vụ có thời hạn bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử là 5 năm).

Ví dụ: Nam sinh 02/1965, theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 6 tháng, thời điểm tháng 8/2021 tuổi của cán bộ là 56 tuổi 6 tháng (61 tuổi 6 tháng - 56 tuổi 6 tháng = 5 năm); như vậy, đến thời điểm tháng 8/2021 đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu.

Nữ sinh tháng 8/1969 thì tuổi nghỉ hưu là 57 tuổi, thời điểm tháng 8/1921 tuổi của cán bộ là 52 tuổi. Như vậy, đến thời điểm tháng 8/2021 đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu.

- Tuổi bổ nhiệm đối với cán bộ trong lực lượng vũ trang thực hiện theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

Hướng dẫn 06-HD/BTCTW ban hành ngày 26/7/2021 và được thực hiện từ ngày 01/8/2021.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website