Tặng quà từ 300.000 đến 600.000 đồng người có công với cách mạng dịp 27/7/2023

Tại Quyết định số 715/QĐ-CTN ngày 19/6/2023 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Chủ tịch nước quyết định như sau:

Tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2023), cụ thể:

1. Mức quà 600.000 đồng tặng: 

a) Người có công với cách mạng: 

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trước ngày 28.7.2023 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. 

b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. 

2. Mức quà 300.000 đồng tặng: 

a) Người có công với cách mạng: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. 

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. 

b) Đại diện thân nhân liệt sĩ. 

c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website