Từ 5/10/2024, trạm dừng nghỉ đường bộ phải có trạm sạc cho xe điện

Theo Thông tư, quy chuẩn mới sửa đổi, trạm dừng nghỉ là công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, xây dựng trên tuyến đường cao tốc, quốc lộ hoặc đường tỉnh để cung cấp các dịch vụ phục vụ cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hệ thống trạm dừng nghỉ phải phù hợp với quy hoạch hạ tầng giao thông đường bộ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, các công trình dịch vụ thương mại của trạm dừng nghỉ đường bộ được bổ sung:

- Khu vực lắp đặt trụ sạc điện, thiết bị sạc điện;

- Trạm biến áp, trạm phát điện dự phòng.

Hệ thống điện phục vụ cho các trụ, thiết bị sạc điện xe ô tô điện phải hoàn chỉnh, đồng bộ theo nhu cầu sử dụng và từng giai đoạn đầu tư.

Đồng thời, hệ thống điện, nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc phải bảo đảm đồng bộ, hoàn chỉnh, tuân thủ theo các quy định tại TCVN 4319:2012, QCVN 07:2010/BXD để cung cấp dịch vụ an toàn, ổn định cho người và phương tiện giao thông.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 5/10/2024.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website