Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

 

Họ và tên: Bùi Thị Minh Hoài

Ngày sinh: 12/1/1965

Dân tộc: Kinh

Quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Ngày vào Đảng: 19/1/1991

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật.

Chức vụ:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Đại biểu Quốc hội khóa XV

Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1988 - 12/1996: Cán bộ Thanh tra thành phố Nam Định, tỉnh Hà Nam.

1/1997 - 10/1998: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh Hà Nam.

10/1998 - 12/2000: Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

12/2000 - 4/2004: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

5/2004 - 2/2006: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

2/2006 - 8/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Hà Nam; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4/2006).

9/2008 - 3/2009: Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3/2009 - 3/2011: Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

3/2011 - 4/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

5/2018 - 1/2021: Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

2/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất được bầu vào Ban Bí thư.

4/2021: Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.

5/2024: Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII của Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website