Đồng chí Phan Văn Giang

Đồng chí Phan Văn Giang

 

Họ và tên: Phan Văn Giang

Ngày sinh: 14/10/1960

Quê quán: xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Chức vụ:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Đại biểu Quốc hội khóa XV

Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1978 - 11/1979: Binh nhì, Binh nhất, Chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346 (Chiến đấu tại tỉnh Cao Bằng).

12/1979 - 4/1980: Ôn văn hóa tại Trường Văn hóa Quân khu 1.

5/1980 - 8/1983: Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ, Học viên Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật Tăng.

9/1983 - 8/1990: Công tác tại Quân đoàn 1.

9/1990 - 9/1993: Học viên tại Học viện Lục quân

10/1993 - 9/2011: Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, Phó Tham mưu trưởng - Phó sư đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng, Phó Tư lệnh; rồi Tư lệnh Quân đoàn 1. (9/2007-12/2011: Nghiên cứu sinh, Học viện Quốc phòng).

10/2011 - 02/2014: Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP; Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

3/2014 - 3/2016: Tư lệnh Quân khu 1.

01/2016: Ủy viên BCHTW Đảng khóa XII.

4/2016 - 5/2016: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

5/2016: Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào BCHTW Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCHTW Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

6/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV

7/2021: Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Liên kết website