Nghị quyết số 01-NQ/TW, ngày 25/4/2006, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 01-NQ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng4 năm 2006
HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X

__________


Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X họp ngày 24-4-2006 tại Hà Nội để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và đã quyết nghị thông qua kết quả bầu cử như sau :

I- Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X gồm 14 đồng chí :

1. Đồng chí Nông Đức Mạnh

2. Đồng chí Lê Hồng Anh

3. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

4. Đồng chí Nguyễn Minh Triết

5. Đồng chí Trương Tấn Sang

6. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

7. Đồng chí Phạm Gia Khiêm

8. Đồng chí Phùng Quang Thanh

9. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng

10. Đồng chí Lê Thanh Hải

11. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

12. Đồng chí Nguyễn Văn Chi

13. Đồng chí Hồ Đức Việt

14. Đồng chí Phạm Quang Nghị

II- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X :

Đồng chí Nông Đức Mạnh

III- Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X gồm 8 đồng chí, trong đó 3 đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu :

1. Đồng chí Lê Văn Dũng

2. Đồng chí Tòng Thị Phóng

3. Đồng chí Tô Huy Rứa

Giao Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X phân công 5 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X.

IV- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng gồm 14 đồng chí :

1. Đồng chí Nguyễn Văn Chi

2. Đồng chí Nguyễn Thị Doan

3. Đồng chí Trần Văn Truyền

4. Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền

5. Đồng chí Trần Hoà

6. Đồng chí Phạm Chí Hoà

7. Đồng chí Phạm Thị Hoè

8. Đồng chí Lê Hồng Liêm

9. Đồng chí Lê Văn Giảng

10. Đồng chí Nguyễn Văn Đảm

11. Đồng chí Sa Như Hoà

12. Đồng chí Nguyễn Minh Quang

13. Đồng chí Bùi Văn Thể

14. Đồng chí Tô Quang Thu

V- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá X :

Đồng chí Nguyễn Văn Chi

 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TỔNG BÍ THƯ

(đã ký)

Nông Đức Mạnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

(ĐCSVN) - Đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(ĐCSVN) - Quân nhân xuất ngũ sẽ được tăng mức trợ cấp; Người dân có thể đến công an xã để đăng ký xe; Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên; Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số ... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 5 này.

Bộ Chính trị ban hành Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(ĐCSVN) - Ngày 18/4, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu...

Liên kết website