Nghị quyết số 01-NQ/TW, ngày 25/4/2006, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 01-NQ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng4 năm 2006
HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X

__________


Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X họp ngày 24-4-2006 tại Hà Nội để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và đã quyết nghị thông qua kết quả bầu cử như sau :

I- Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X gồm 14 đồng chí :

1. Đồng chí Nông Đức Mạnh

2. Đồng chí Lê Hồng Anh

3. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

4. Đồng chí Nguyễn Minh Triết

5. Đồng chí Trương Tấn Sang

6. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

7. Đồng chí Phạm Gia Khiêm

8. Đồng chí Phùng Quang Thanh

9. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng

10. Đồng chí Lê Thanh Hải

11. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

12. Đồng chí Nguyễn Văn Chi

13. Đồng chí Hồ Đức Việt

14. Đồng chí Phạm Quang Nghị

II- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X :

Đồng chí Nông Đức Mạnh

III- Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X gồm 8 đồng chí, trong đó 3 đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu :

1. Đồng chí Lê Văn Dũng

2. Đồng chí Tòng Thị Phóng

3. Đồng chí Tô Huy Rứa

Giao Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X phân công 5 đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X.

IV- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng gồm 14 đồng chí :

1. Đồng chí Nguyễn Văn Chi

2. Đồng chí Nguyễn Thị Doan

3. Đồng chí Trần Văn Truyền

4. Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền

5. Đồng chí Trần Hoà

6. Đồng chí Phạm Chí Hoà

7. Đồng chí Phạm Thị Hoè

8. Đồng chí Lê Hồng Liêm

9. Đồng chí Lê Văn Giảng

10. Đồng chí Nguyễn Văn Đảm

11. Đồng chí Sa Như Hoà

12. Đồng chí Nguyễn Minh Quang

13. Đồng chí Bùi Văn Thể

14. Đồng chí Tô Quang Thu

V- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá X :

Đồng chí Nguyễn Văn Chi

 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TỔNG BÍ THƯ

(đã ký)

Nông Đức Mạnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

Ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam

(ĐCSVN) - Ngày 10/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website