Công văn số 264-CV/BDVTW ngày 05/7/2016 về việc tiến hành tốt công tác dân vận góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự
  • Về việc tiến hành tốt công tác dân vận góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự
  • 264-CV/BDVTW
  • Công văn
  • Quốc phòng - An ninh
  • 05/07/2016
  • 05/07/2016
  • Ban Dân vận Trung ương
  • Nguyễn Văn Hùng
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN DÂN VẬN

*

Số: 264-CV/BDVTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

Thời gian qua, sau khi xảy ra sự cố môi trường làm hải sản chết bất thường tại một số địa phương ven biển miền Trung, Đảng, Chính phủ đã kịp thời có chủ trương, biện pháp xử lý nhằm sớm làm rõ nguyên nhân và ổn định tình hình; Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng trên và kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục lại sản xuất. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ công bố nguyên nhân gây ra sự cố môi trường tại các địa phương ven biển miền Trung, tình hình an ninh, trật tự dự báo sẽ có yếu tố phức tạp có thể xảy ra, đặc biệt các thế lực thù địch phản động, phần tử chống đối lợi dụng vấn đề trên để kích động, lôi kéo, tụ tập đông người… gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn, trọng điểm là các địa phương vùng bị ảnh hưởng và các thành phố lớn.

Để góp phần giữ vững ổn định và bảo đảm an ninh, trật tự trên các địa bàn, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với  Đảng, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương triển khai thực hiện:

1. Tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 122/ĐM-TTg, ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong bảo đảm an ninh, trật tự góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Tiếp tục tuyên truyền về thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó làm rõ đây là thành công của đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tin tưởng của nhân dân trong quá trình xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kết quả xử lý kiên quyết, khách quan, thận trọng, khoa học, bảo đảm quyền lợi của nhân dân, đất nước của Chính phủ về sự cố môi trường xảy ra ở các tỉnh ven biển miền Trung, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, động viên nhân dân yên tâm học tập, lao động, phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

3. Theo dõi nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời đúng pháp luật các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề phát sinh trong nhân dân; ngăn chặn giải tỏa ngay các hiện tượng tụ tập đông người ở những khu vực trọng điểm, nhạy cảm, không để trở thành điểm nóng về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
13/2016/TT-BCT
11/07/2016
25/08/2016

Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(ĐCSVN)- Ngày 11-2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Báo điện tử ĐCSVN trân trọng...

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Liên kết website