Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) - (International Telecommunication Union (ITU)

Tôn chỉ mục đích

- Giữ vững và tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hữu tuyến, vô tuyến, cáp quang, vệ tinh... của tất cả các nước thành viên nhằm hoàn thiện việc sử dụng viễn thông một cách có hiệu quả nhất.

- Khuyến khích và trợ giúp kỹ thuật cũng như các nguồn tài trợ cho các nước đang phát triển trong lĩnh vực viễn thông, phát triển các phương tiện kỹ thuật giúp các nước đang phát triển khai thác có hiệu quả các dịch vụ viễn thông.

- Tăng cường sử dụng các dịch vụ viễn thông vời mục đích thúc đẩy hoà bình thế giới.

- Phân bổ và quản lý các tần số vô tuyến điện cũng như các vị trí liên quan đến quỹ đạo của các vệ tinh địa tĩnh để tránh nhiễu giữa các trạm thông tin vô tuyến của các nước khác nhau.

- Tạo lập tiêu chuẩn viễn thông thế giới, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ viễn thông.

- Khuyến khích sự cộng tác giữa các thành viên để cước phí dịch vụ giảm xuống thấp nhất, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và đảm bảo quản lý tài chính viễn thông công khai, độc lập.

- Thống nhất toàn cầu để sử dụng các dịch vụ viễn thông trong việc cứu hộ con người và vật chất khi cần thiết.

 Cơ cấu tổ chức

- Hội nghị toàn quyền

 Hội nghị toàn quyền là cơ quan cao nhất của ITU;

 Hội nghị toàn quyền có chức năng hoạch định các chính sách chung để thực hiện các mục đích của ITU;

 Hội nghị toàn quyền xem xét và quyết định việc sửa đổi, bổ sung hiến chương, các công ước của  ITU;

 Hội nghị toàn quyền bầu các cơ quan lãnh đạo của ITU như Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký, các thành viên của Hội Đồng điều hành ITU, và ba Cục trưởng về tiêu chuẩn hoá viễn thông; Thông tin vô tuyến; Phát triển viễn thông.

 Hội nghị toàn quyền gồm đại diện của tất cả các nước thành viên ITU, họp bốn năm một lần.

- Hội đồng Điều hành

Hội đồng Điều hành do Hội nghị toàn quyền bầu ra theo từng khu vực:

Châu Mỹ (A) 12 thành viên

Tây Âu (B) 8 thành viên

Đông Âu (C) 7 thành viên

Châu Phi (D) 22 thành viên

Châu Á- Châu Đại Dương (E) 18 thành viên

Hội đồng Điều hành là cơ quan quản trị giữa hai kỳ Hội nghị toàn quyền, để thực hiện các chính sách do Hội nghị toàn quyền đề ra. Hội đồng Điều hành họp thường kỳ hàng năm.

 - Ban thư ký và các Văn phòng

Ban Thư ký do Tổng thư ký đứng đầu. Tổng thư ký và Phó tổng Thư ký do Hội nghị toàn quyền ITU bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 4 năm và được tái cử một lần.

Giúp Tổng thư ký còn có các Văn phòng sau:

+ Văn phòng Thông tin vô tuyến do một Cục trưởng lãnh đạo;

+ Văn phòng Tiêu chuẩn hoá viễn thông do một Cục trưởng lãnh đạo;

+ Văn phòng Phát triển viễn thông do một Cục trưởng lãnh đạo.

+ Uỷ ban Thể lệ thông tin vô tuyến gồm 12 thành viên chia theo các khu vực.

Hiện nay ITU có 189 nước thành viên.

 Ngân sách, tài chính

Các nước thành viên đóng góp tự nguyện, mức đóng góp tối đa là 40 đơn vị (Năm 1995 ITU quy định mỗi đơn vị đóng góp là 380.000 Phrăng Thụy Sĩ) và tối thiểu là 1-6 đơn vị dành cho các nước đang phát triển. Việt Nam đăng ký hàng năm đóng góp 1-2 đơn vị.

 Quan hệ Việt Nam -ITU

Việt Nam tham gia ITU từ 1976, đến năm 1982 Tổng cục Bưu điện mới tham dự Hội nghị toàn quyền lần thứ 10 tại Nairobi (Kênya).

Từ năm 1994 Việt Nam được bầu vào Hội đồng Điều hành, một cơ quan lãnh đạo quan trọng của ITU. Tại Hội nghị toàn quyền lần thứ 16 họp tại Marốc vào tháng 10/2002, Việt Nam lại được tái cử lần thứ ba vào Hội đồng Điều hành ITU.

Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào nhóm nghiên cứu số ba trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá viễn thông về vấn đề tính cước và thanh toán nhằm bảo vệ quyền lợi cho các nước đang phát triển.

ITU đã giúp Việt Nam thực hiện một số dự án như: dự án thử nghiệm viễn thông cộng đồng đa mục tiêu nhằm phát triển viễn thông cộng đồng góp phần nâng cao mức sống cho nhân dân vùng sâu, vùng xa; dự án “Phác thảo chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam đến 2010 và định hướng đến 2020”, đào tạo chuyên gia Việt Nam để triển khai chương trình lập kế hoạch mạng viễn thông PLANITU và khoá đào tạo, hội thảo về chính sách phát triển viễn thông, thương mại điện tử, thanh toán quốc tế.

(Nguồn: Các tổ chức quốc tế và Việt Nam, Nxb CTQG)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

3 trường hợp đặc cách tuyển dụng công chức

(ĐCSVN) - Tăng lương cơ sở, lương hưu; đặc cách tuyển dụng công chức; công dân được quyền đề xuất bản án, quyết định thành án lệ; sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư... có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ… là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2019.

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

(ĐCSVN) - Phấn đấu đến năm 2025, mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo đảm tự chủ chi thường xuyên; 75% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50% chi thường xuyên.

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư áp dụng từ năm ngân sách 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

Ban hành kế hoạch triển khai, sắp xếp lại các cơ quan báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025.

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Liên kết website