Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển - A. Swedish Save the Children; Radda Barnen

Mục đích: Tạo điều kiện giúp đỡ cho trẻ em có quyền sống, phát triển tự do và có sức khoẻ tốt hơn.

Phương châm hoạt động của tổ chức này hiện nay là hỗ trợ các chương trình phát triển trong các lĩnh vực giáo dục tiểu học, phục hồi sức khoẻ, dịch vụ xã hội, ưu tiên các nhóm trẻ bị thiệt thòi (như bị bóc lột, lạm dụng...).

Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển có chương trình viện trợvì trẻ em Việt Nam từ 1987. Tháng
3.1991chính thức mở văn phòng thường trực tại Hà Nội. Trụ sở: Xtôckhôm (Thuỵ Điển). Văn phòng quốc tế: Lôdan (Lausanne), Giơnevơ (Genève), Thuỵ Sĩ.

Mọi hoạt động của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển dựa trên những giá trị cơ bản trong Tuyên ngôn của Liênhợp quốc về Quyền con người và Công ước của Liênhợp quốc về Quyền trẻ em đồng thời tin tưởng rằng mọi trẻ em và người lớn đều có giá trị như nhau; trẻ em có những quyền đặc biệt; toàn xã hội có trách nhiệm tôn trọng và thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em, nhưng Nhà nước có những nghĩa vụ đặc biệt.

Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển tin tưởng vào một xã hội thân thiện với trẻ em và tập trung hoạt động chủ yếu nhằm cải thiện lâu dài cuộc sống trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển cùng với trẻ em hướng tới sự thay đổi tốt đẹp hơn cho các em.

Hiện nay, Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển hoạt động tại Thuỵ Điển và 8 khu vực trên thế giới bao gồm: Châu Âu; khu vực Mỹ La tinh và vùng Caribe; Nam Phi; Tây Phi; Đông và Trung Phi;Trung Đông và Bắc Phi; Nam Á; Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Các lĩnh vực ưu tiên toàn cầu bao gồm chống bạo lực trẻ em, thúc đẩy quyền được học tập của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thúc đẩy quyền được sự giúp đỡ của người lớn, đặc biệt là từ cha mẹ, những người chăm sóc trẻ, các nhà chuyên môn và tăng cường năng lực cho các đối tác, đóng góp vào phong trào trẻ em toàn cầu.

Trọng tâm chương trình của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển tại Việt Nam là các lĩnh vực liên quan đếnquyền trẻ emnói chung vàquyền được tham gia của trẻ emnói riêng.Những nhóm trẻ cần được quan tâm ở Việt Nam bao gồmtrẻ em đường phố, trẻ em khuyết tật, trẻ em có liên hệ đến pháp luật, trẻ bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ bị xâm hại vể thể chất và tinh thần và trẻ trong các tình trạng khẩn cấp.

Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển đã có các đối tác tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tiền Giang, Đồng Tháp và Thừa Thiên – Huế.

Tại Việt Nam, Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển có quan hệ đặc biệt gần gũi với các tổ chức cứu trợ trẻ em của các nước Australia, Nhật Bản, Anh và Mỹ. Từ lâu, Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển đã có mối quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan nhà nước ở các cấp nhằm cùng nhau thúc đẩy quyền trẻ em. Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển đã có thoả thuận hợp tác chính thức với các cơ quan, tổ chức, từ trung ương cho đến quận, huyện, xã, phường.

Ở nước ngoài, Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển hoạt động chủ yếu dựa trên quan hệ đối tác với các tổ chức phi chính phủ và các nhóm cộng đồng.

Các nguyên tắc hoạt động chủ yếu:

Quyền trẻ em: Năm 1990, Việt Nam phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em. Công ước xác định các quốc gia thành viên là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo và thực hiện quyền trẻ em. Đây là kim chỉ nam cho các hoạt động của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển tại Việt Nam cũng như các nước khác.

Sự tham gia của trẻ em: Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em là một nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển, là nguyên tắc để đảm bảo cho tất cả các quyền khác mà trẻ em đều có quyền được hưởng. Hoạt động của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển dựa trên nguyên tắc Sự tham gia của trẻ em góp phần xây dựng một xã hội, ở đó mọi trẻ em được xem như một thành viên tích cực, có tiếng nói nhằm cải thiện cuộc sống của chính các em.

Xây dựng chương trình trên cơ sở quyền trẻ em: Xây dựng chương trình trên cơ sở quyền trẻ em nhằm mang lại những thay đổi thực sự bền vững, thông qua hiện thực hoá các quyền của trẻ em.

Quản lý nhà nước vì lợi ích tốt nhất của trẻ em: Mong muốn của của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển là Chính phủ, đại diện cho Nhà nước thúc đẩy và thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em.

              (BVK (tổng hợp)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

3 trường hợp đặc cách tuyển dụng công chức

(ĐCSVN) - Tăng lương cơ sở, lương hưu; đặc cách tuyển dụng công chức; công dân được quyền đề xuất bản án, quyết định thành án lệ; sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư... có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ… là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2019.

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

(ĐCSVN) - Phấn đấu đến năm 2025, mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo đảm tự chủ chi thường xuyên; 75% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50% chi thường xuyên.

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư áp dụng từ năm ngân sách 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

Ban hành kế hoạch triển khai, sắp xếp lại các cơ quan báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025.

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Liên kết website