Bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2007
  • 486

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta, Quân đội ta đã rèn luyện và đào tạo được những vị tướng nổi tiếng, có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm. Đại tướng Lê Đức Anh là một người như thế.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Đức Anh đã tham gia chỉ huy chiến đấu trên chiến trường miền Nam (hơn 30 năm chống Pháp, chống Mỹ), gần mười năm làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước trong giai đoạn đầu tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Trên cương vị nào Đại tướng Lê Đức Anh cũng phát huy phẩm chất và năng lực, đóng góp hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Mười đã viết: "Anh Lê Đức Anh là nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng và Nhà nước ta".

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc đời hoạt động và những đóng góp của Đại tướng Lê Đức Anh trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước.

Cuốn sách gồm hai phần:

- Phần I: Những bài nói và viết của Đại tướng Lê Đức Anh

- Phần II: Hồi ức của các nhân chứng

Phần I, thông qua những bài nói và bài viết của mình, Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã tổng kết sâu sắc những bài học lớn có tính quy luật của cách mạng Việt Nam, nêu bật nguyên nhân của những thắng lợi to lớn trong đấu tranh bảo vệ, xây dựng đất nước và những  thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới. Qua đó làm rõ hơn quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta cũng như của cá nhân Đại tướng Lê Đức Anh đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước.

Phần II, thông qua hồi ức của các nhân chứng - các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những đồng chí, đồng đội đã cùng sống, chiến đấu và hoạt động với Đại tướng Lê Đức Anh, bạn đọc thấy được phần nào cuộc chiến đấu ác liệt, đầy gian khổ hy sinh nhưng hết sức vẻ vang của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta để giành độc lập, tự do và thống nhất hoàn toàn cho đất nước; thấy được bản lĩnh và vai trò của vị chỉ huy quân đội có tầm cỡ Lê Đức Anh cũng như đóng góp của ông trong công cuộc đổi mới đất nước trên cương vị Chủ tịch nước và Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

 

               Tháng 2 năm 2007

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Tư liệu cùng chuyên mục

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

(ĐCSVN) - Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và...

Liên kết website