Bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2007
  • 792

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta, Quân đội ta đã rèn luyện và đào tạo được những vị tướng nổi tiếng, có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm. Đại tướng Lê Đức Anh là một người như thế.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Đức Anh đã tham gia chỉ huy chiến đấu trên chiến trường miền Nam (hơn 30 năm chống Pháp, chống Mỹ), gần mười năm làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước trong giai đoạn đầu tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Trên cương vị nào Đại tướng Lê Đức Anh cũng phát huy phẩm chất và năng lực, đóng góp hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Mười đã viết: "Anh Lê Đức Anh là nhà chính trị tầm cỡ, nhà quân sự lớn của Đảng và Nhà nước ta".

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc đời hoạt động và những đóng góp của Đại tướng Lê Đức Anh trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước.

Cuốn sách gồm hai phần:

- Phần I: Những bài nói và viết của Đại tướng Lê Đức Anh

- Phần II: Hồi ức của các nhân chứng

Phần I, thông qua những bài nói và bài viết của mình, Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã tổng kết sâu sắc những bài học lớn có tính quy luật của cách mạng Việt Nam, nêu bật nguyên nhân của những thắng lợi to lớn trong đấu tranh bảo vệ, xây dựng đất nước và những  thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới. Qua đó làm rõ hơn quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta cũng như của cá nhân Đại tướng Lê Đức Anh đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước.

Phần II, thông qua hồi ức của các nhân chứng - các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những đồng chí, đồng đội đã cùng sống, chiến đấu và hoạt động với Đại tướng Lê Đức Anh, bạn đọc thấy được phần nào cuộc chiến đấu ác liệt, đầy gian khổ hy sinh nhưng hết sức vẻ vang của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta để giành độc lập, tự do và thống nhất hoàn toàn cho đất nước; thấy được bản lĩnh và vai trò của vị chỉ huy quân đội có tầm cỡ Lê Đức Anh cũng như đóng góp của ông trong công cuộc đổi mới đất nước trên cương vị Chủ tịch nước và Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

 

               Tháng 2 năm 2007

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Tư liệu cùng chuyên mục

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website