Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 10 mở rộng về chức Tổng Bí thư của Đảng, về Bộ Chính trị và Ban Bí thư
Về chức Tổng Bí thư: 

Đồng chí Trường Chinh là Tổng Bí thư của Đảng, là Uỷ viên Bộ Chính trị được phân công cùng Đảng tổ Uỷ ban cải cách ruộng đất chỉ đạo công tác phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất. Đồng chí Trường Chinh có trách nhiệm quan trọng trong việc chỉ đạo chấp hành đường lối, chính sách của Trung ương trong công tác phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất. 

Đồng chí Trường Chinh đã tự phê bình trước Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mở rộng), xin từ chức Tổng Bí thư và được Hội nghị Trung ương đồng ý. Đồng chí Trường Chinh vẫn là Uỷ viên Bộ Chính trị và Uỷ viên trong Ban Bí thư của Trung ương Đảng. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đã nhất trí bầu đồng chí Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng kiêm làm Tổng Bí thư của Đảng. 

Về Bộ Chính trị: 

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 cử thêm bốn đồng chí:- Đồng chí Hoàng Vǎn Hoan, 

- Đồng chí Phạm Hùng, 

- Đồng chí Nguyễn Duy Trinh, 

- Và đồng chí Lê Thanh Nghị, bổ sung vào Bộ Chính trị. 

Về Ban Bí thư: 

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 cử lại Ban Bí thư gồm có: 

- Đồng chí Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, 

- Đồng chí Trường Chinh, 

- Đồng chí Phạm Vǎn Đồng, 

- Đồng chí Võ Nguyên Giáp, 

- Và đồng chí Nguyễn Duy Trinh. 


Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(ĐCSVN)- Ngày 11-2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Báo điện tử ĐCSVN trân trọng...

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Liên kết website