Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 10 mở rộng về chức Tổng Bí thư của Đảng, về Bộ Chính trị và Ban Bí thư
Về chức Tổng Bí thư: 

Đồng chí Trường Chinh là Tổng Bí thư của Đảng, là Uỷ viên Bộ Chính trị được phân công cùng Đảng tổ Uỷ ban cải cách ruộng đất chỉ đạo công tác phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất. Đồng chí Trường Chinh có trách nhiệm quan trọng trong việc chỉ đạo chấp hành đường lối, chính sách của Trung ương trong công tác phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất. 

Đồng chí Trường Chinh đã tự phê bình trước Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mở rộng), xin từ chức Tổng Bí thư và được Hội nghị Trung ương đồng ý. Đồng chí Trường Chinh vẫn là Uỷ viên Bộ Chính trị và Uỷ viên trong Ban Bí thư của Trung ương Đảng. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đã nhất trí bầu đồng chí Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng kiêm làm Tổng Bí thư của Đảng. 

Về Bộ Chính trị: 

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 cử thêm bốn đồng chí:- Đồng chí Hoàng Vǎn Hoan, 

- Đồng chí Phạm Hùng, 

- Đồng chí Nguyễn Duy Trinh, 

- Và đồng chí Lê Thanh Nghị, bổ sung vào Bộ Chính trị. 

Về Ban Bí thư: 

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 cử lại Ban Bí thư gồm có: 

- Đồng chí Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, 

- Đồng chí Trường Chinh, 

- Đồng chí Phạm Vǎn Đồng, 

- Đồng chí Võ Nguyên Giáp, 

- Và đồng chí Nguyễn Duy Trinh. 


Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Quy hoạch báo chí chính thức được Thủ tướng phê duyệt

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. ...

CPTPP: Cánh cửa lớn nhưng nhiều thách thức

Ngày 14/1/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức có hiệu lực với Việt Nam, hứa hẹn mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cho nhiều ngành hàng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế....

Quy hoạch cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

(ĐCSVN) – Trung ương nhấn mạnh và khẳng định, trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu...

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

(ĐCSVN) – Yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương cần tiến hành thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chống “chạy” chức, “chạy” quy hoạch....

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(ĐCSVN) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), vừa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 04-QĐi/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy....

Không có “vùng cấm”

(ĐCSVN) – Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong đó có cả một số cán bộ cấp tướng. Điều đó chứng minh cho quan điểm của Đảng là không có “vùng cấm” trong...

Liên kết website