DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ I (1935 - 1951)

 

CÁC TỔNG BÍ THƯ

1. LÊ HỒNG PHONG (tháng 3/1935 - giữa năm 1936) 

2. HÀ HUY TẬP ( giữa năm 1936 – tháng 3/1938) 

3. NGUYỄN VĂN CỪ ( tháng 3/1938 – tháng 1/1940) 

4. TRƯỜNG CHINH ( tháng 10/1940 – tháng 5/1941 là Quyền Tổng Bí thư và từ tháng 5/1941 là Tổng Bí thư) 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

UỶ VIÊN CHÍNH THỨC

1. VŨ ANH 

2. NGUYỄN CHÍ BIỂU 

3. TRƯỜNG CHINH 

4. NGUYỄN VĂN CỪ 

5. LÊ DUẨN 

6. NGUYỄN VĂN DỰT 

7. VÕ NGUYÊN GIÁP 

10. VÕ NGUYÊN HIẾN 

8. HOÀNG VĂN HOAN 

9. PHÙNG CHÍ KIÊN 

10. NGUYỄN THỊ MINH KHAI

11. PHAN ĐĂNG LƯU

12. HOÀNG VĂN NỌN 

13. LÊ HỒNG PHONG 

14. NGUYỄN ÁI QUỐC

15. HÀ HUY TẬP 

16. VÕ VĂN TẦN 

17. CHU VĂN TẤN 

18. ĐINH THANH 

19. NGUYỄN CHÍ THANH 

20. LÊ ĐỨC THỌ (Từ tháng 10/1944. Từ tháng 8/1945, đồng chí được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng)

21. HOÀNG VĂN THỤ

22. NGÔ TUÂN 

23. HOÀNG QUỐC VIỆT

24. THẦU XỈ (người Lào) 

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT 

1. NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (chính thức từ tháng 8/1945) 

2. PHẠM VĂN ĐỒNG 

3. LÊ VĂN LƯƠNG 

4. TRẦN ĐĂNG NINH 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công...

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Liên kết website