Công văn số 10096-CV/BTGTW ngày 19/1/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • 10096-CV/BTGTW
  • Công văn
  • Thông tin - Truyền thông
  • 19/01/2021
  • 19/01/2021
  • Ban Tuyên giáo Trung ương
  • Phan Xuân Thủy
  • Tải về
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 10096 - CV/BTGTW

V/v gửi Tài liệu tuyên truyền Các đại hội

của Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

- Các ban Đảng Trung ương,

- Các văn phòng: Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,

- Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội,

- Các cơ quan báo, đài Trung ương,

 

      Nhằm tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền và giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có thêm thông tin tìm hiểu, nghiên cứu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp tài liệu về 12 Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đề nghị các đồng chí triển khai tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến rộng rãi trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân.

Trân trọng!

 

Nơi nhận

- Như trên,

- Đ/c Trưởng ban (để b/c),

- Lãnh đạo Ban,

- Các vụ, đơn vị trong Ban,

- Vụ Tuyên truyền (10),

- Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Phan Xuân Thủy

 

 


Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
01/2021/NĐ-CP
04/01/2021
04/01/2021

Phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1497/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2021

(ĐCSVN) - Bỏ danh hiệu học sinh tiên tiến, thêm nhiều quyền lợi cho người tham gia BHXH, không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm sổ đỏ, người lao động trong hầm lò không quá 9,5 giờ/ngày, mức bồi thường khi cải tạo lại chung cư cũ… là những chính...

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ký Quyết định số 84/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban...

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Ngày 11/6, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Liên kết website