Công văn số 8871-CV/BTGTW ngày 02/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh
  • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh
  • 8871-CV/BTGTW
  • Công văn
  • Thông tin - Truyền thông
  • 02/07/2020
  • 02/07/2020
  • Ban Tuyên giáo Trung ương
  • Lê Mạnh Hùng
  • Tải về
Nội dung:

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

 BAN TUYÊN GIÁO

*

Số: 8871 - CV/BTGTW

"V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh"

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


 
 
Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

      

  

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội,

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

- Bộ Thông tin và Truyền thông,

- Bộ Ngoại giao,

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

- Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học - Nghệ thuật Việt Nam,

- Các cơ quan báo, đài Trung ương.

 Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 – 15/7/2020).

Đề nghị các đồng chí sớm triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến rộng rãi trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân.

Trân trọng !

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 Lê Mạnh Hùng

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
770/QĐ-TTg
05/06/2020
05/06/2020
63/2020/NĐ-CP
08/06/2020
01/08/2020

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website