Công văn số 8871-CV/BTGTW ngày 02/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh
  • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh
  • 8871-CV/BTGTW
  • Công văn
  • Thông tin - Truyền thông
  • 02/07/2020
  • 02/07/2020
  • Ban Tuyên giáo Trung ương
  • Lê Mạnh Hùng
  • Tải về
Nội dung:

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

 BAN TUYÊN GIÁO

*

Số: 8871 - CV/BTGTW

"V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh"

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


 
 
Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

      

  

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội,

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

- Bộ Thông tin và Truyền thông,

- Bộ Ngoại giao,

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

- Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học - Nghệ thuật Việt Nam,

- Các cơ quan báo, đài Trung ương.

 Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 – 15/7/2020).

Đề nghị các đồng chí sớm triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến rộng rãi trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân.

Trân trọng !

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 Lê Mạnh Hùng

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
770/QĐ-TTg
05/06/2020
05/06/2020
63/2020/NĐ-CP
08/06/2020
01/08/2020

4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đảng viên đang công tác, học tập trong điều kiện đặc thù, trong đó có 4 nhóm đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú.

7 chính sách đối với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2020

(ĐCSVN) – Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách đối với cán bộ, viên chức có hiệu lực như: Giảng viên trường cao đẳng sư phạm làm việc 44 tuần/năm, các phòng cấp sở có tối thiểu 5 biên chế công chức, bình quân mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có 02 phó phòng…

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

(ĐCSVN) - Cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Liên kết website