Gỡ vướng đăng kiểm phương tiện thủy có gắn máy hút cát, sỏi

Công văn số 10047/VPCP-CN ngày 25/12/2023 của Văn phòng Chính phủ nêu: Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải căn cứ quy định pháp luật và ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đăng kiểm các phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp cần thiết tăng cường quản lý, giám sát phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi phục vụ thi công nạo vét luồng, khai thác cát, sỏi, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website