Từ 15h ngày 11/02/2022, giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít
tăng
Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít

- Xăng E5 RON92: không cao hơn 24.571 đồng/lít, tăng 776 đồng/lít so với trước đó;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 25.322 đồng/lít, tăng 962 đồng/lít so với trước đó;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.865 đồng/lít, tăng 562 đồng/lít so với trước đó;

- Dầu hỏa: không cao hơn 18.751 đồng/lít, tăng 658 đồng/lít so với trước đó;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.659 đồng/kg, tăng 666 đồng/lít so với trước đó;

Bộ Công Thương quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu:

- Xăng E5RON92: 0 đồng/lít;

- Xăng RON95: 50 đồng/lít;

- Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 0 đồng/lít;

- Dầu madút: 300 đồng/kg.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website