Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 2010)
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2010
  • 2216

PGS.TS. ĐÀO DUY QUÁT

GS.TS.ĐỖ QUANG HƯNG – PGS.TS.VŨ DUY THÔNG

(CHỦ BIÊN)

 

  

 

TỔNG QUAN

LỊCH SỬ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

VIỆT NAM

(1925 – 2010)

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Hà Nội - 2010

 

 

 

Hội đồng biên tập - xuất bản

 

TS. NGUYỄN DUY HÙNG

Chủ tịch Hội đồng

PSG, TS. LÊ VĂN YÊN

Phó Chủ tịch Hội đồng

PGS, TS. ĐÀO DUY QUÁT

Uỷ viên

ThS. VŨ HỒNG THẤM

Thư ký

NGUYỄN VĂN CHUNG

Uỷ viên

  

Chủ biên

PGS, TS. ĐÀO DUY QUÁT

GS, TS. ĐỖ QUANG HƯNG

PGS, TS. VŨ DUY THÔNG

 

 Các thành viên tham gia

Nhà báo HỮU THỌ

Nhà báo PHAN QUANG

GS, TS. TẠ NGỌC TẤN

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS. HÀ MINH ĐỨC

Nhà nghiên cứu NGUYỄN THÀNH

Nhà báo ĐỖ KHẮC LIÊM

TS. NGÔ VĂN THẠO

TS. HỒ VĂN CHIỂU

TS. NGUYỄN THẾ KỶ

ThS. TRẦN THỊ HIỀN

Nhà báo ĐOÀN VĂN BÁU

Tư liệu cùng chuyên mục

Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Ngày 11/6, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

(ĐCSVN) - Ngày 2/6, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”.

Chính sách mới nổi bật áp dụng từ tháng 6/2021

(ĐCSVN) - Kinh doanh karaoke quá 12 giờ đêm bị phạt đến 30 triệu đồng; Phạt đến 500.000 đồng nếu nói tục, chửi thề ở lễ hội; Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm phải ký quỹ 300 triệu đồng, có ít nhất 15 viên chức… là những chính sách nổi bật áp dụng từ 01/6/2021.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

(ĐCSVN) – Ngày 19/5/2021, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Liên kết website