Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 02/03/2002, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX)

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX họp tại Hà Nội từ ngày 18-02 đến ngày 02-03-2002, sau khi xem xét và thảo luận các báo cáo và tờ trình của Bộ Chính trị, đã quyết nghị: 

1- Thông qua các dự thảo nghị quyết sau đây của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

- Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

- Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

- Nghị quyết về Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010

- Nghị quyết về Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn

- Nghị quyết về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới

Giao Bộ Chính trị, căn cứ vào ý kiến đóng góp, thảo luận và kết quả biểu quyết của Trung ương tại Hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức chỉ đạo thực hiện các nghị quyết nói trên của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá IX

2- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội IX của Đảng (tháng 4-2001) đến Hội nghị Trung ương 5 khoá IX (tháng 02-2002)

Giao Bộ Chính trị căn cứ vào báo cáo kiểm điểm và ý kiến đóng góp, thảo luận của Trung ương tại Hội nghị để nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới

3- Đồng ý với đề nghị của Bộ Chính trị chuyển nội dung "chủ trương sửa đổi Luật đất đai" từ Hội nghị Trung ương 6 (tháng 5-2002) sang Hội nghị Trung ương 7 (tháng 10-2002)

4- Đồng ý với đề nghị của Bộ Chính trị về việc đồng chí Mai Văn Năm, Uỷ viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để nhận nhiệm vụ khác

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
Tổng Bí thư
Nông Đức Mạnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website