DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ I (1935 - 1951)

 

CÁC TỔNG BÍ THƯ

1. LÊ HỒNG PHONG (tháng 3/1935 - giữa năm 1936) 

2. HÀ HUY TẬP ( giữa năm 1936 – tháng 3/1938) 

3. NGUYỄN VĂN CỪ ( tháng 3/1938 – tháng 1/1940) 

4. TRƯỜNG CHINH ( tháng 10/1940 – tháng 5/1941 là Quyền Tổng Bí thư và từ tháng 5/1941 là Tổng Bí thư) 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

UỶ VIÊN CHÍNH THỨC

1. VŨ ANH 

2. NGUYỄN CHÍ BIỂU 

3. TRƯỜNG CHINH 

4. NGUYỄN VĂN CỪ 

5. LÊ DUẨN 

6. NGUYỄN VĂN DỰT 

7. VÕ NGUYÊN GIÁP 

10. VÕ NGUYÊN HIẾN 

8. HOÀNG VĂN HOAN 

9. PHÙNG CHÍ KIÊN 

10. NGUYỄN THỊ MINH KHAI

11. PHAN ĐĂNG LƯU

12. HOÀNG VĂN NỌN 

13. LÊ HỒNG PHONG 

14. NGUYỄN ÁI QUỐC

15. HÀ HUY TẬP 

16. VÕ VĂN TẦN 

17. CHU VĂN TẤN 

18. ĐINH THANH 

19. NGUYỄN CHÍ THANH 

20. LÊ ĐỨC THỌ (Từ tháng 10/1944. Từ tháng 8/1945, đồng chí được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng)

21. HOÀNG VĂN THỤ

22. NGÔ TUÂN 

23. HOÀNG QUỐC VIỆT

24. THẦU XỈ (người Lào) 

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT 

1. NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (chính thức từ tháng 8/1945) 

2. PHẠM VĂN ĐỒNG 

3. LÊ VĂN LƯƠNG 

4. TRẦN ĐĂNG NINH 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website