DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA V (1982 - 1986)

 

TỔNG BÍ THƯ 

LÊ DUẨN (đến tháng 7/1986) 

TRƯỜNG CHINH (từ tháng 7/1986) 


BỘ CHÍNH TRỊ 

UỶ VIÊN CHÍNH THỨC
 

1. LÊ DUẨN 

2. TRƯỜNG CHINH 

3. PHẠM VĂN ĐỒNG 

4. PHẠM HÙNG 

5. LÊ ĐỨC THỌ 

6.VĂN TIẾN DŨNG 

7. VÕ CHÍ CÔNG 

8. CHU HUY MÂN 

9. TỐ HỮU 

10. VÕ VĂN KIỆT 

11. ĐỖ MƯỜI 

12. LÊ ĐỨC ANH 

13. NGUYỄN ĐỨC TÂM 

14. NGUYỄN VĂN LINH (bổ sung từ tháng 6/1985) 


UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT 

1. NGUYỄN CƠ THẠCH 

2. ĐỒNG SỸ NGUYÊN 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Liên kết website