Thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ kiên cường và lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới, phong trào giải phóng dân tộc ở châu á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh. 

Chủ tịch Xu-pha-nu-vông (Lào)

Thức tỉnh châu á là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ chúng ta. Ai sẽ là người khởi sự và cái biển người đó sẽ đi đến đâu? Vấn đề này đã không giải quyết được trong những năm hoàng kim của các đế quốc thực dân châu Âu. Thậm chí có thể có người nào đó đã suy nghĩ chín chắn về vấn đề này, nhưng còn ai sẽ đưa hàng triệu quần chúng không có học thức từ chỗ quen sống yên phận, hoặc chỉ phản đối một cách mù quáng đến chỗ giác ngộ về sự nghiệp giải phóng và giành được cuộc sống thật sự của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những người sáng tạo ra sự nghiệp phi thường đó. 
V. Đơ-tê-rê-ca-rốp (Bun-ga-ri)

Người đã tổ chức nên Đảng, giáo dục Đảng và rèn luyện Đảng trong cuộc đấu tranh. Chính nhờ vậy mà nhân dân Việt Nam đã có được đội tiên phong của mình, một Đảng sáng suốt biết đoàn kết tất cả các lực lượng tiến bộ của nhân dân trong một mặt trận rộng rãi để đưa họ đến thắng lợi. 
Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô (Cu-ba)

Đồng chí Hồ Chí Minh đã để lại những công trạng bất hủ trong lịch sử đấu tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam cũng như của các dân tộc bị áp bức ở châu á và trên thế giới. 
Nô-xa-ca Xan-dô (Nhật Bản)

Người là một nhà tổ chức cách mạng, một nhà lãnh đạo chính trị, một người đã từng bôn ba ở nước ngoài, một nhà tổ chức quân sự, một nhà văn, một nhà thơ. Rất hiếm có những người tập trung ở mình nhiều đức tính nổi bật đến thế. Nếu như muốn tìm một sự tiêu biểu cho tất cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đó là đức tính vô cùng giản dị và sự khiêm tốn phi thường. 
Tổng thống X. A-giên-đê (CH Chi-lê)

Đồng chí Hồ Chí Minh kết tinh trong con người mình những đức tính vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Có thể thấy được tầm to lớn của những đức tính ấy ở sự suy sụp của các đế quốc Pháp, Nhật và của đế quốc Mỹ hiện nay, những đế quốc bị tan tác trên con đường đấu tranh của nhân dân Việt Nam cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. 
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ Gớt Hôn

Đồng chí Hồ Chí Minh là tượng trưng cho chủ nghĩa anh hùng vô hạn làm cho Việt Nam trở thành tấm gương đẹp nhất của loài người. Thanh niên, công nhân, trí thức, những anh hùng đã chiến thắng tra tấn và tù đầy, tất cả đều công nhận tấm gương sáng ngời đó: Việt Nam. 
R.A-ri-xmen-đi (U-ru-goay)

Đối với thanh niên và sinh viên, cuộc sống và tinh thần phục vụ nhân dân của Người sẽ mãi mãi là tấm gương, là nguồn cổ vũ mãnh liệt trong những cuộc thử thách về chính trị đang chờ họ trong tương lai. 
Giôn Gô-lan (Anh)

Chúng ta tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh không những vì Người đã có những cống hiến vĩ đại như trên đã nói, mà còn vì đạo đức tuyệt vời của Người, và vì ánh sáng mà Người đã tỏa ra khắp nơi. Vị nguyên thủ ấy, nhà lãnh đạo được mọi người tôn kính ấy, người đã làm cho bọn đế quốc phải kinh hồn khiếp vía ấy, chính là một người có đức tính dịu khiêm tốn, chỉ nghĩ đến người khác. Những đức tính tốt đẹp đó của Người đã biến thành một sức mạnh mà ngày nay đang được triển khai trên thế giới. 
Gioóc-giơ Mác-se (Pháp)

Hồ Chí Minh, người đem lại ánh sáng. Đó là ý nghĩa về cái tên của Người, đó là vai trò lịch sử của Người đối với nhân dân Việt Nam. Cứ mỗi giai đoạn trong cuộc đời của Người lại tương ứng với một giai đoạn mới trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam mà đồng chí Hồ Chí Minh là người khởi xướng và là người tổ chức. Đồng thời, trong khi làm cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam tiến triển, đồng chí Hồ Chí Minh cũng góp phần vào việc xây dựng những mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước khác trên thế giới, để cùng nhau tiến bước trên con đường tương lai, nghĩa là trên con đường của chủ nghĩa xã hội. 
Sác-lơ Phuốc-ni-ô (Pháp)

Đồng chí Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương của một lãnh tụ cộng sản, của một nhà cách mạng vĩ đại... Tên tuổi và hình ảnh anh hùng của đồng chí Hồ Chí Minh đã đi vào từng căn nhà, bao trùm lên các đường phố, quảng trường, nhà máy, cánh đồng trên khắp đất nước chúng tôi, lên tất cả những nơi đang đấu tranh chống bất công và bóc lột, vì hòa bình và tự do. 
Lui-gi Lông-gô (I-ta-li-a)

 

Hà Nội mới, ngày 19/5/2001

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Danh mục chức danh lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý, có kế thừa, ổn định; chỉ điều chỉnh những vị trí bất hợp lý hoặc chưa được sắp xếp; một người đảm nhiệm...

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Bộ Chính trị ban hành Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(ĐCSVN) - Ngày 18/4, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảng viên phải gương mẫu...

Liên kết website