Bài thơ tháng Nǎm

Dương Kỳ Anh

Tháng nǎm dài rộng của mặt trời 
Dài rộng tháng nǎm cho người gặt hái 
Cho quê tôi những người con gái 
Thức dậy cùng hương sen. 

Tháng nǎm gió lộng bên thềm 
Cho em chải mái tóc mềm như tơ 
Mái tóc còn nhiều dằm thóc 
Mái tóc còn vương cánh bèo 
Quê ta miền hạ không nghèo đất đai. 

Tháng nǎm nào đi qua cuộc đời tôi 
Áo lá nón tơi như một lời chứng chỉ 
Những nǎm mất mùa đói khổ 
Tháng nǎm dài rộng làm chi 
Mong ngày chóng hết là khi đói lòng. 

Bao tháng nǎm đi qua cuộc đời mình 
Tôi không còn nhớ nữa 
Nhưng tháng nǎm đã sinh ra Người thì không một ai quên 
Không một ai quên những buổi sáng tháng nǎm 
Khi những cánh ong bay lạc trong đầm 
Mang đến cho đất trời hương sen mùa hạ 
Mang đến ấm no cho quê hương xứ sở 
Tháng nǎm lúa chín ngoài đồng 
Bắp ngô vàng cǎng nở dọc triền sông 
Mặt trời cũng vì Người mà rực rỡ. 

Tôi đã gặp trong tôi mùa hạ 
Gặp tháng nǎm dài rộng của mặt trời 
Tháng nǎm nồng nhiệt như người tôi yêu...

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

Ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam

(ĐCSVN) - Ngày 10/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website