Thông tư số 08/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023 của Ngân hàng Nhà nước quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
  • Quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
  • 08/2023/TT-NHNN
  • Thông tư
  • Tài chính - Ngân hàng
  • 30/06/2023
  • 15/08/2023
  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Phạm Thanh Hà
  • Tải về

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
73/2022/QH15
01/07/2023
15/11/2022
71/2022/QH15
15/11/2022
15/03/2023
70/2022/QH15
11/11/2022
11/11/2022
69/2022/QH15
11/11/2022
11/11/2022
63/2022/QH15
16/06/2022
16/06/2022

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Liên kết website