Tu-va-lu (Tuvalu)

Liên bang Tu-va-lu (Commonwealth of Tuvalu)

Mã vùng điện thoại: 688      Tên miền Internet: .tv

 c

Quốc kỳ Liên bang Tu-va-lu

Vị trí địa lý: Là nước hải đảo, nằm ở phía tây Thái Bình Dương, thuộc châu Đại Dương, gồm 9 đảo san hô, nằm ở giữa Ha-oai đến Ôx-trây-li-a. Tọa độ: 8000 vĩ nam, 178000 kinh đông.

Diện tích: 26 km2

Khí hậu: Nhiệt đới; có gió mậu dịch; gió tây. Nhiệt độ trung bình: 270C. Lượng mưa trung bình: Từ 2.500 đến 3.300 mm.

Địa hình: Các đảo san hô vòng hẹp và thấp.

Tài nguyên thiên nhiên: Cá.

Dân số: 10.869 người (thống kê 7/2015)

Các dân tộc: Người Pô-li-nê-xi-a (96%).

Ngôn ngữ chính: Tiếng Tu-va-lu và tiếng Anh.

Lịch sử: Năm 1568, người Tây Ban Nha lần đầu tiên đến Tu-va-lu. Năm 1892, Tu-va-lu và quần đảo Gin-bớt là đất bảo hộ; từ năm 1916 là thuộc địa của Anh. Trong cuộc trưng cầu ý dân năm 1974, đa số dân Tu-va-lu đòi tách ra khỏi quần đảo Gin-bớt. Ngày 1-10-1978, Tu-va-lu tuyên bố độc lập và gia nhập làm thành viên các nước thuộc Khối thịnh vượng chung Anh.

Tôn giáo: Giáo hội Tu-va-lu (97%); các tôn giáo khác (3%).

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Quân chủ lập hiến kết hợp với dân chủ nghị viện.

Hiến pháp: Thông qua ngày 1-10-1978.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu Nhà nước: Nữ hoàng Anh thông qua đại diện là Toàn quyền.

Đứng đầu Chính phủ: Thủ tướng.

Bầu cử: Theo chế độ quân chủ cha truyền con nối, Toàn quyền do Nữ hoàng bổ nhiệm. Thủ tướng và Phó Thủ tướng do Quốc hội bầu (trong số các đại biểu Quốc hội).

Cơ quan lập pháp: Quốc hội có 12 ghế, được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 4 năm.

Cơ quan tư pháp: 8 Tòa án đảo; Tòa án Cấp cao.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên, phổ thông đầu phiếu.

Kinh tế:

Tổng quan: Tu-va-lu gồm 9 đảo san hô tách biệt, đất đai xấu, mật độ dân số cao, không có tài nguyên khoáng sản và có ít sản phẩm xuất khẩu. Trồng trọt và đánh cá tự cung tự cấp là những hoạt động kinh tế chủ yếu ở nước này. Tổng GDP năm 2001 ước đạt 12,2 triệu USD, bình quân đầu người khoảng 1170 USD.

Giáo dục: Mỗi đảo đều có trường tiểu học công lập, Ở cấp trung học, tiếng Anh được coi trọng. Học sinh tốt nghiệp tiểu học có thể học tiếp tại một trong tám trung tâm đào tạo cộng đồng.

Y tế

Người dân được chăm sóc sức khỏe được miễn phí. Tuvalu có một bệnh viện ở đảo Funafuti, ngoài ra các đảo khác đều có phòng khám cấp cứu.

Thủ đô: Phu-na-phu-ti (Funafuti)

Đơn vị tiền tệ: Đôla Tu-va-lu ($T) hoặc đôla Ôx-trây-li-a ($A); 1 $T hoặc 
1 $A = 100 cent.

Quốc khánh: 1-10 (1978)

Danh lam thắng cảnh: Thủ đô Phunaphuti, Nanumea, Nanumanga, dãy đá ngầm san hô, các bãi biển, v.v..

Quan hệ quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế AsDB, ITU, UNESCO, UPU, WHO, v.v..

                                                                           

Ban Tư liệu - Văn kiện (Nguồn tham khảo: chinhphu.vn; mofa.gov.vn)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website